Kinderen van nu geven oplossingen voor later

Een frisse blik kan helpen om problemen op te lossen. De Raad van Kinderen buigt zich daarom over de vraag: hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis wonen?

Verzekeraar Interpolis heeft een eigen Raad van Kinderen. Deze Raad denkt mee over maatschappelijke vraagstukken. Zo wint iedereen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen en besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en worden geïnspireerd door nieuwe, creatieve denkkracht.

Dit jaar buigt de Raad van Kinderen zich over één van de grote vraagstukken van onze tijd: de vergrijzing. En dan vooral: Hoe kan verzekeraar Interpolis mensen helpen oud te worden in hun eigen woning.

De 23 kinderen van de Basisschool St. Caecilia uit Berkel Enschot koppelden drie belangrijke hoofdzaken terug aan de verzekeraar:

  • Investeer in oplossingen die gaan over het (mentaal) fit houden van mensen. Organiseer bijvoorbeeld een beweegpicknick, waarbij jong en oud elkaar ontmoeten, sporten, en geheugenspelletjes spelen.
  • Bedenk oplossingen die gaan over het bevorderden van verbinding tussen jong en oud. Bouw een park, waar ouderen wonen en kinderen attracties kunnen bezoeken.  
  • Maak gebruik van slimme techniek, bijvoorbeeld virtual reality. Zodat mensen die niet meer alles kunnen, toch nog virtueel dromen kunnen waarmaken.

Interpolis is direct met de adviezen aan de slag gegaan en onderzoekt nu de mogelijkheid van beeldbellen met ouderen. Het idee is om beeldbellen te introduceren in de klas en onderdeel te maken van het lesprogramma in het basisonderwijs. Via het digibord brengen ze kinderen in contact met ouderen, en behandelen ze samen lesstof. Een mooie, innovatieve oplossing die alle aspecten raakt; Bevorder verbinding tussen jong en oud, prikkel mensen mentaal en maak gebruik van slimme techniek. Onderzoek geeft aan dat mensen die actief betrokken zijn bij de maatschappij, minder snel in een sociaal isolement komen. Dit bevordert de zelfredzaamheid, en daarmee de kans om oud te worden in de eigen woning.