Ontmoetingsplekken voor mensen met dementie

Voor mensen met dementie en hun naasten worden er door het hele land activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Samen een kopje koffie drinken, een wandeling door het bos of een inhoudelijk gesprek over omgaan met dementie. Er is van alles mogelijk.

Alzheimer Nederland organiseert voor iedereen die iets met dementie te maken heeft het Alzheimer Café. Op sommige plekken ook wel Trefpunt of Theehuis genoemd. Dat is een plek waar mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden één keer per maand samen komen voor koffie en een praatje. In de sfeer van een café of kroeg leert u nieuwe mensen kennen en deelt u uw zorgen en wisselt u ideeën uit. Ook worden er activiteiten georganiseerd of themabijeenkomsten gehouden.

Alzheimer café

Er zijn meer dan tweehonderd Alzheimer Cafés verspreid door heel Nederland. Als u naar de website van Alzheimer Nederland gaat, hoeft u alleen maar uw postcode of woonplaats in te typen en u ziet direct welke Alzheimer Cafés er in uw buurt zijn, wanneer die plaatsvinden en hoe laat die beginnen. U bepaalt zelf of u er alleen heen gaat, of met uw partner of een andere bekende.

Themabijeenkomsten

Op de website van Alzheimer Nederland staan ook andere activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, zoals het Alzheimer Koor en de Wandel- en beweeggroep. Ook worden er themabijeenkomsten georganiseerd. ‘Omgaan met veranderend gedrag’ en ‘Hoe zorg je voor jezelf als je zorgt voor een naaste met dementie?’ zijn daar twee voorbeelden van.

Odensehuizen

Naast de Alzheimer Cafés zijn er de Odensehuizen. Het Odensehuis is net als het Alzheimer Café een ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. In tegenstelling tot het Alzheimer Café is het Odensehuis meerderde dagen per week open. U kunt de hele dag binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee. Ook kunt u mee lunchen of deelnemen aan een activiteit, zoals samen bewegen, muziek maken, schilderen of koken.

Handen uit de mouwen steken

Als u van plan bent om vaker naar het Odensehuis te komen is het de bedoeling dat u zelf de handen uit de mouwen steekt en een bijdrage levert aan de activiteiten. Uiteraard binnen uw behoeften en mogelijkheden. Het Odensehuis is er niet alleen vóór mensen met dementie, maar ook dóór mensen met dementie. Er zitten Odensehuizen in meerdere plaatsen in Nederland, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, Assen,  Utrecht, Velzen, Zutpen, Groningen en Amstelveen. Voor meer informatie zie www.odensehuis.nl.

Alzheimer Telefoon

Is er geen Alzheimer Café of Odensehuis bij u in de buurt, maar heeft u wel behoefte aan lotgenotencontact? Dan kunt u ook met de Alzheimer Telefoon bellen. U kunt hier terecht voor advies, met vragen, of voor een luisterend oor.