Ouderwetse post op de deurmat? Zoek een penvriend

Een handgeschreven brief op de deurmat, is leuk om te krijgen. Het enige wat u ervoor nodig heeft is een penvriend of penvriendin. Die kunt u op verschillende manieren vinden.

Contact houden met elkaar doen we tegenwoordig veel via e-mail of via WhatsApp. Dat is handig en efficiënt, maar minder persoonlijk dan een brief per post. Een brief of kaartje heeft net  iets extra’s. Het handschrift, het uitgezochte papier en de moeite die ervoor gedaan is, dat maakt een brief bijzonder. Veel mensen zien een brief op de deurmat dan ook als een cadeautje. Bovendien is het een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen. Maar hoe vindt u een schrijfmaatje?

Wat wilt u?

Voordat u op zoek gaat naar een penvriend of -vriendin is het goed om te bedenken wat u precies wilt. Wilt u met een man of vrouw schrijven? Moet het iemand van dezelfde leeftijd zijn? Moet hij of zij dezelfde interesses hebben? Als u weet wat voor iemand u zoekt, kunt u zich aanmelden bij het Ouderenfonds om aan een schrijfmaatje te worden gekoppeld. In een online wensenoverzicht geeft u aan wat u wilt. Het Ouderenfonds zoekt iemand die daarbij past. Kunt of wilt u zelf geen brief schrijven, dan kunt u zich ook aanmelden met het verzoek alleen post te ontvangen. U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger en alleen brieven of kaarten versturen zonder iets terug te ontvangen. Deelname is gratis. Kaarten en postzegels zijn voor eigen rekening. 

Brieven aan Bep

Brieven aan Bep is een penvriendenproject, dat speciaal is opgezet voor senioren. Bep is opgezet tijdens de coronacrisis met het doel mensen te verbinden, samen te brengen en blij te maken. De organisatie koppelt enthousiaste brievenschrijvers aan senioren en zorgt voor een zo lang mogelijk schrijfcontact. U kunt zich opgeven via de website.

Postmaatje

Project Postmaatje is in 2014 gestart en brengt mensen die graag schrijven, in contact met mensen die graag post ontvangen.  Iedereen kan zich voor Postmaatje aanmelden. De schrijver wordt gevraagd om 4 tot 8 keer per jaar post te versturen.

Internationaal

Vindt u het leuk om internationale contacten op te doen, dan kunt u terecht bij het Engelstalige Postcrossing. Via dit project kunt u mensen over de hele wereld kaarten sturen en krijgt u ook kaarten terug. Hiervoor moet u een account maken op de website van Postcrossing. Via een beveiligde code krijgt u een adres ergens in de wereld waar u een kaart naar kunt sturen.
Ten slotte kunt u zich aanmelden bij een internationale organisatie voor penpals (penvrienden). Kijk bijvoorbeeld op PenPal World of Global Penfriends. Hiervoor is het nodig dat u schrijft met iemand in een taal die u allebei beheerst. Mensen van alle leeftijden doen mee en het schrijven gebeurt vaak via e-mail of chat. Het gaat meer om het internationale contact en minder om de handgeschreven brief. Maar u kunt uw penpal natuurlijk wel voorstellen om brieven met de hand te gaan schrijven.