Plastic oprapen terwijl u wandelt, ook iets voor u?

Steeds meer mensen doen graag iets voor het milieu. Als u plastic meeneemt dat u op uw wandeling tegenkomt, doet u iets goeds voor het milieu én voor uzelf. Deze activiteit heet plandelen. U blijft fit en uw omgeving wordt er een stuk schoner van.

In Nederland wordt ieder jaar tussen de 35 en 140 miljoen kilo afval in de berm en de natuur achtergelaten. Dit zwerfafval bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgomresten en verpakkingsmaterialen, zoals snoepwikkels, blikjes en plastic bakjes. Zwerfafval kan de bodem of het water verontreinigen. Dieren eten het op of raken erin verstrikt. Plastic zwerfafval valt in kleine stukjes uit elkaar. Die stukjes kunnen door de wind of via rivieren in zee terechtkomen en bijdragen aan de plastic soep. Het is dus belangrijk om het zwerfafval te verminderen.  

Wat is plandelen precies?

Plandelen is begonnen in Scandinavië en het woord Plandelen is afgeleid van het Zweeds Ploggin, wat jaren geleden ontstaan is bij joggers, die tijdens hun sport ook zwerfvuil verzamelden. Wandelaars hebben dit woord overgenomen door van ploggin,  plandelen te maken en het gebeurt nu ook veel in Nederland. U kunt makkelijk meedoen. Als u gaat wandelen neemt u een vuilniszak en een prikker, grijpstok of handschoenen mee en haalt het afval dat u tegenkomt uit de berm of de natuur. Terwijl u dat doet bent u lekker in beweging.

De voordelen van plandelen

Als u gaat plandelen, heeft uw wandeling altijd een speciaal doel. Daardoor heeft u misschien meer zin om erop uit te gaan en wordt de drempel om in beweging te komen lager. Iedereen kan het, ook als u minder mobiel bent. U zult merken dat veel mensen het waarderen dat u afval verzamelt. De kans is groot dat u onderweg wordt aangesproken en een gezellig praatje heeft. U komt met een goed gevoel weer thuis.

De nadelen van plandelen

Mensen die vaker plandelen vinden weleens dat er te weinig openbare afvalbakken zijn. Daardoor moet u het afval misschien langere tijd met u meedragen. Ook kan het soms ontmoedigend zijn als u afval heeft opgeruimd en een dag later op dezelfde plek alweer afval vindt.

Plandelen met een groepje

Vindt u het leuker om samen te wandelen? Vaak kan dat. In steeds meer gemeenten ontstaan groepen die samen plandelen. Wilt u daar ook aan meedoen? Houd dan de berichten in de wijkkrant, het huis-aan-huisblad of de plaatselijke Facebookgroep in de gaten. Wordt er niets georganiseerd bij u in de buurt, dan kunt u ook proberen zelf een groepje bij elkaar te krijgen, bijvoorbeeld via een buurtappgroep. Of spreek iemand aan die u ziet plandelen. Samen gaat het opruimen sneller en het geeft gezelligheid. U kunt ook meedoen aan de Landelijke Opschoondag die elk jaar in maart wordt gehouden of aan de jaarlijkse World Cleanup Day.

Hulp van de gemeente

Sommige gemeentes stellen voor het rapen van zwerfafval grijpers ter beschikking. Of ze geven de mogelijkheid om speciale afvalzakken op te halen, die u als ze vol zijn bij een openbare afvalbak mag neerzetten. Soms kunt u een pakket krijgen waarmee u zwerfafval kunt aanpakken. In het pakket zitten handschoenen, een ring voor uw afvalzak en een hesje om goed zichtbaar te zijn. Voorbeelden van gemeentes die materialen geven zijn Capelle aan den IJssel, Tilburg en Noardeast-Fryslân. De gemeente Utrecht heeft verspreid over de stad ‘knijperhubs’ neergezet. Dat zijn opbergkasten waarin u afvalknijpers kunt vinden, die de gemeente beschikbaar stelt. Vraag aan uw gemeente wat er bij u in de buurt mogelijk is.

Plandeltips

Kijk ook eens op de website van de Plandelman. Hij heeft het plandelen groot gemaakt in de stad Utrecht. Op de site van HelemaalGroen kunt u een zwerfvuilapp downloaden die registreert waar u zwerfafval heeft verzameld. De route kleurt groen en verkleurt langzaam tot bruin als er niet meer wordt geraapt.