Studiekring50Plus: van elkaar leren en mét elkaar leren

Bent u nieuwsgierig en nog lang niet uitgeleerd? En wilt u uw kennis en inzichten met anderen delen? Dan is Studiekring50Plus misschien iets voor u.

Een studiekring is een discussiegroep voor ouderen. Het gaat vaak om een vaste groep van tien tot vijftien mensen. U komt bijvoorbeeld één keer per week of om de veertien dagen bij elkaar. Meestal in een buurthuis, bibliotheek of cultureel centrum. Interessant voor wie van discussiëren houdt en het leuk vindt om in groepsverband nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Studiekring50Plus helpt met het opzetten en organiseren van studiekringen door heel Nederland.

Hoe verloopt de bijeenkomst?

Een bijeenkomst duurt meestal zo’n twee uur en start vaak met een ‘rondje actualiteiten’. Daarin vertelt iedere deelnemer wat hem of haar in de afgelopen periode heeft geraakt. Elke bijeenkomst bereidt één deelnemer een presentatie voor. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de robotisering van de maatschappij, Europa, het paleis op de Dam, de werking van onze hersenen, het heelal of over fotografie. Daar bent u helemaal vrij in. Na de presentatie kan iedereen vragen stellen en met elkaar over het onderwerp in discussie gaan.

Inschrijven

In Nederland zijn rond de zeventig studiekringen actief. Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 personen, die regelmatig bij elkaar komt. Elke bijeenkomst duurt zo’n twee uur en start meestal met een “rondje actualiteiten”. Vervolgens wordt er door een van de deelnemers een onderwerp gepresenteerd en is er tijdens of na die presentatie de mogelijkheid voor vragen en discussie.

Eigen groep starten

Wilt u graag een eigen studiekring opstarten? Ook dat is mogelijk. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@studiekringen50plus.nl. Vanuit Studiekringen50plus krijgt u hulp en begeleiding bij het beginnen van een nieuwe groep.