Vrijwilligerswerk: krijg ik een financiële vergoeding?

U doet vrijwilligerswerk. Kunt u dan een financiële tegemoetkoming krijgen voor uw inzet?  

Als vrijwilliger kunt u een belastingvrije vergoeding krijgen. Die is maximaal 5,00 euro per uur. Daarnaast mag u een vergoeding ontvangen voor werkelijk gemaakte onkosten. Voor autokilometers bijvoorbeeld, kunt u de kosten per kilometer declareren. In totaal mag u maximaal 180 euro per maand ontvangen en maximaal 1.800 euro per jaar. Deze vergoeding hoeft u niet op te geven bij de belastingaangifte.

Voorwaarden

vergoeding laptop

Er gelden wel enkele voorwaarden. U moet het werk doen voor een organisatie zonder winstoogmerk. En u mag ook niet in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf. U kunt dus geen vrijwilligerswerk doen voor uw eigen baas.

Wat als ik meer krijg?

Is uw vergoeding hoger dan 5,00 euro per uur? Dan bent u geen vrijwilliger. Als de inkomsten niet worden opgegeven, overtreden zowel de vrijwilligersorganisatie als u de wet. De enige oplossing hiervoor is dat de organisatie u met terugwerkende kracht als freelancemedewerker behandelt. Maar de Belastingdienst kan dan ook oordelen dat u eigenlijk in loondienst werkte. In dat geval moet de organisatie uw onkostenvergoeding alsnog als loon uitbetalen, met inhouding van loonheffingen, en u moet de vergoeding opgeven als inkomen uit arbeid.

Zijn er gevolgen voor uitkeringen?

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen ook maximaal 180 euro per maand en 1.800 euro per jaar ontvangen zonder dat het invloed heeft op de uitkering. Uw uitkering wordt aangepast als u meer ontvangt voor uw vrijwilligerswerk.

Ook bij regelingen voor vervroegd pensioen zijn er beperkingen op bijverdiensten en dus ook op vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Dit moet u navragen bij uw oude werkgever, uw vakbond of pensioeninstantie.