5 momenten om uw overlijdensrisicoverzekering te checken

Een overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden een bedrag uit aan nabestaanden. Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? Ga dan op deze 5 momenten na of u deze verzekering nog steeds nodig heeft.

Veel mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering af om ervoor te zorgen dat hun partner of andere nabestaanden het financieel redden. Maar na verloop van jaren kan er veel veranderen. Soms hebben mensen nog steeds een overlijdensrisicoverzekering, terwijl dat niet meer nodig is.

1. Scheiden

Partners leggen meestal vast dat een overlijdensrisicoverzekering uitkeert aan de ander. De naam van de partner staat dan op de polis. Als u gescheiden bent, is dat waarschijnlijk niet meer de bedoeling. U kunt de verzekering dan beter opzeggen.

2. Overlijden

Keert de verzekering uit aan uw partner en is uw partner overleden? Dan wilt u de verzekering natuurlijk stopzetten.

3. Kinderen zelfstandig

Veel mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering af als hun kinderen jong zijn. Als er dan een inkomen wegvalt doordat een van de ouders overlijdt, keert de verzekering een bedrag uit om de kosten van de kinderen te betalen. Bijvoorbeeld een bijdrage in de studiekosten. Zodra de kinderen financieel op eigen benen staan, is de verzekering niet meer nodig.

4. Hypotheek afgelost

Was de overlijdensrisicoverzekering bedoeld om de hypotheek te kunnen betalen of om extra te kunnen aflossen? Dan is de verzekering overbodig als de hypotheek inmiddels is afgelost.

5. Voldoende geld

In de loop der jaren veranderen uw inkomsten en uitgaven. Misschien zijn uw vaste lasten lager, omdat u kleiner bent gaan wonen of omdat u uw hypotheek heeft afgelost. Misschien heeft u veel gespaard of een erfenis ontvangen. Dat kunnen allemaal redenen zijn waardoor u geen behoefte meer heeft aan een overlijdensrisicoverzekering.