7 vragen aan de hulplijn van de Nederlandse Schuldhulproute

Iedereen die geldzorgen heeft, kan anoniem de hulplijn 0800-8115 van de Nederlandse Schuldhulproute bellen. Het maakt niet uit of u al schulden heeft en hoe hoog ze zijn. Hoe eerder u belt, hoe beter. U kunt ook bellen als u zich zorgen maakt over iemand anders. Zeven vragen aan Frederieke Kokol van de Nederlandse Schuldhulproute.

1. Wat is de hulplijn 0800-8115?

“Wij zijn een luisterend oor voor mensen met geldproblemen en we verwijzen door naar de best passende hulp. Mensen kunnen daarvoor anoniem bellen of chatten. Sommige mensen hebben genoeg aan een paar tips of een app die helpt met budgetteren, om weer grip te krijgen op hun financiën. Anderen verwijzen we bijvoorbeeld naar een Schuldhulpmaatje of een vrijwilliger van een lokale welzijnsorganisatie, die bij mensen thuis komt om te helpen bij geldzaken. Daarmee zijn veel mensen al erg geholpen. Daarnaast verwijzen we ook naar gemeentelijke instanties.”

2. Welke vragen stellen de adviseurs van de landelijke hulplijn?

“We hebben geen persoonsgegevens nodig, alleen de postcode. Daarmee kunnen we goed doorverwijzen naar de hulp die beschikbaar is in de gemeente waar iemand woont. Verder willen we graag dat iemand zijn verhaal doet. Welke geldproblemen zijn er? Zijn er schulden en zo ja, bij welke instanties of bedrijven en hoe hoog zijn de schulden? Is er een crisis, bijvoorbeeld een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas en licht? En we willen weten of iemand in staat is om zichzelf te helpen, eventueel met een steuntje in de rug, of dat er meer hulp nodig is.”

3. Hoe ontstaan geldproblemen?

“Vaak begint het met een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven, bijvoorbeeld het verliezen van een baan, een scheiding of het overlijden van een partner. Als uw inkomen daalt en u past uw uitgaven daar niet op aan, ontstaan er al snel problemen. Als een partner wegvalt die altijd de administratie deed, kan de achterblijver het overzicht verliezen. Ook dat kan tot geldproblemen leiden.”

4. Wat kan ik in zo’n situatie het beste doen?

“Een ingrijpende gebeurtenis als een overlijden is natuurlijk heel verdrietig. Door alle emoties hebben de meeste mensen dan niet meteen aandacht voor de financiële gevolgen. Toch is het goed om zo snel mogelijk te proberen overzicht in de geldzaken te krijgen. Lukt dat niet alleen, dan kunt u daar ook hulp bij vragen.”

5. Wat kan ik doen als ik denk dat iemand in mijn omgeving geldzorgen of schulden heeft?

“We worden vaak gebeld door mensen die zorgen hebben om een naaste, bijvoorbeeld over een zoon of dochter of een buurvrouw. Het maakt ons niet uit om wie het gaat, we kunnen altijd adviseren, bijvoorbeeld over de manier waarop u een gesprek kunt beginnen met iemand die misschien geldzorgen heeft. Als we de postcode weten, kunnen we ook kijken welke hulp er in de omgeving beschikbaar is.”

6. Wanneer is het beste moment om te bellen?

“Als u het overzicht op uw geldzaken begint te verliezen. Hulp vragen is moeilijk. Mensen schamen zich vaak voor geldproblemen. Daarom wachten ze vaak lang met bellen, maar ondertussen worden de problemen alleen maar groter. Ik schrik soms van de hoogte van de schulden die mensen al hebben. Meestal hebben ze daardoor ook hogere kosten, waardoor de problemen alleen maar groter worden. Op tijd hulp zoeken, kan veel stress voorkomen.”

7. Kan ik ook bellen als ik moeilijk rond kan komen?

“Jazeker. Misschien zijn er wel mogelijkheden om uw inkomen te verhogen, bijvoorbeeld met toeslagen of andere voorzieningen. En misschien kunt u veel voordeel hebben van een online maatje die helpt bij budgetteren. Ook kunnen we doorverwijzen naar bedrijven, waaronder ook banken, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Met hen kunt u gaan praten over een passende oplossing voor uw situatie.”

Meer weten?

De hulplijn bij geldzorgen is bereikbaar op 0800 - 8115. Chatten kan ook via de website. Wilt u weten of u financieel fit bent en wilt u tips om uw geldzaken op orde te krijgen of te houden? Doe dan de test op Geldfit.nl.