8 vragen over AOW aanvragen

Bereikt u binnenkort de AOW-leeftijd? Dan vraagt u zich misschien af of u iets moet doen om uw AOW-uitkering te ontvangen. Dit artikel geeft antwoord op deze en andere vragen over het aanvragen van uw AOW.

1. Wanneer moet ik AOW aanvragen?

Vier maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt kunt u uw AOW-pensioen aanvragen. U krijgt hiervan automatisch bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitkeert. Heeft u een digitale Berichtenbox van de overheid? Dan komt het bericht van de SVB hierin. Anders stuurt de SVB u gewoon een brief. Heeft u vier maanden voor uw AOW-datum nog geen bericht gehad? Neem dan zelf contact op met de SVB.

2. Kan ik ook AOW aanvragen als ik in het buitenland woon?

Ook als u in het buitenland woont en recht hebt op AOW, kunt u dit aanvragen. Dan krijgt u in veel gevallen niet automatisch bericht. In dat geval is het verstandig om zes maanden voor de AOW-leeftijd te beginnen met aanvragen. Wat u precies moet doen, hangt af van het land waar u woont. De website van de SVB geeft daarover meer informatie.

3. Hoe moet ik AOW aanvragen?

U vraagt uw AOW aan via internet. In de brief die u van de SVB krijgt, staat hoe dat moet. U heeft een inlogcode van de overheid nodig, een DigiD. Als u die nog niet heeft, kunt u die eerst aanvragen.

4. Kan ik ook AOW voor iemand anders aanvragen?

Ja, dat kan. De persoon voor wie u AOW aanvraagt kan u machtigen. U kunt dan namens hem of haar zaken regelen met de SVB. Als u voor iemand AOW gaat aanvragen, heeft u zelf een DigiD nodig. De persoon die de machtiging aanvraagt, kan dat doen met een DigiD of telefonisch. Telefonisch een machtiging aanvragen gaat via de Helpdesk DigiD.

5. Wanneer krijg ik mijn eerste AOW?

Uw eerste AOW krijgt u op de eerstvolgende betaaldatum nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. U krijgt de eerste keer meestal niet het volledige bedrag voor een maand. U krijgt namelijk alleen maar AOW over de dagen vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De maanden daarna krijgt u wel het volledige bedrag.

6. Moet ik ook mijn pensioen aanvragen?

AOW is uw basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont, heeft hier recht op. Als u heeft gewerkt, kunt u ook via uw werkgever pensioen opgebouwd hebben. U kunt dat nakijken op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Pensioen dat u heeft opgebouwd met uw werk, gaat meestal niet tegelijkertijd in met de AOW. U vindt de pensioendatum in de pensioenregeling. Vaak kunt u ook zelf kiezen om het pensioen eerder of later te laten ingaan. Of om in het begin meer pensioen te ontvangen dan later. Lees meer hierover in het artikel Binnenkort met pensioen? Dit kunt u kiezen.

Heeft u pensioen opgebouwd? Dan krijgt u een paar maanden van tevoren bericht van de pensioenuitvoerder. Daarin staat hoe u pensioen moet aanvragen. Heeft u geen bericht ontvangen? Neem dan zelf contact op met de pensioenuitvoerder.

7. Verandert mijn pensioen als ik AOW krijg? En andersom?

Nee. AOW en pensioen staan los van elkaar. Als u eerst pensioen krijgt en daarna AOW, blijven de bedragen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder halfjaar aangepast aan het prijspeil. Met pensioen gebeurt dat niet altijd. De belasting die u moet betalen kan wel veranderen op de AOW-leeftijd. Hetzelfde geldt voor uw recht op huur- en zorgtoeslag. Lees meer in het artikel Dit verandert er als u de AOW-leeftijd bereikt.

8. Welke veranderingen moet ik doorgeven aan de SVB?

De hoogte van uw AOW-pensioen hangt samen met uw woonsituatie. Als daar iets in verandert, moet u dat doorgeven. Als u en uw partner uit elkaar gaan bijvoorbeeld. En ook als u een nieuwe relatie heeft en gaat samenwonen. Of als er een derde persoon op uw adres komt wonen. Ook als u tijdelijk ergens anders gaat wonen of naar het buitenland verhuist, moet u dat doorgeven. Een verhuizing binnen Nederland krijgt de SVB van gemeente door, net als een echtscheiding, huwelijk, geregistreerde partnerschap en overlijden.