8 vragen over DigiD

Uw DigiD is uw digitale identiteitsbewijs. Het is een handig en veilig middel om allerlei belangrijke zaken online te regelen, zoals het aanvragen van AOW of zorgtoeslag of om uw belastingaangifte te doen. Acht vragen over het nut en de noodzaak van een DigiD.

1. Wat kan er allemaal met een DigiD?

U kunt er online zaken mee regelen met de overheid en semioverheid. Denk aan de gemeente, ministeries, de Belastingdienst, het onderwijs, uw zorgverzekeraar en het pensioenfonds. Zo kunt u met een DigiD online AOW aanvragen, uw belastingaangifte doen, zorgtoeslag of huurtoeslag aanvragen, zorgdeclaraties indienen en aangifte doen bij de politie. Verder kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of uit de Wet langdurige zorg (WlZ) en u kunt er medische dossiers mee inzien.

2. Is een DigiD verplicht?

Nee. Het is niet wettelijk verplicht om een DigiD te gebruiken. U heeft een DigiD nodig als u online iets wilt regelen met een (semi)overheidsorganisatie. Wilt u op een andere manier uw zaken regelen, dan kan dat meestal ook. Vaak kunt u bellen of mailen en soms kunt u ook naar een loket, bijvoorbeeld bij de gemeente.

3. Heb ik een smartphone nodig om een DigiD te kunnen gebruiken?

Nee. Een DigiD is een combinatie van een inlognaam en wachtwoord, die u moet invoeren op een website van de overheid. Hiervoor kunt u ook een computer, laptop of tablet gebruiken. Vaak heeft u ook een extra sms-code nodig. Dat is veiliger. U kunt deze sms-code ontvangen via een gewone mobiele telefoon of met een gesproken bericht via de vaste telefoon. In plaats van de sms-code, kunt u ook de DigiD-app gebruiken. In dat geval heeft u wel een smartphone nodig. De app is erg handig, omdat u er alleen de pincode die u zelf kiest voor hoeft te onthouden. Inloggen met de app is extra veilig, omdat anderen niet met uw DigiD kunnen inloggen als ze alleen het wachtwoord van uw DigiD hebben. Ze hebben daarvoor ook de pincode nodig die u gebruikt in de app.

4. Hoe kan ik een DigiD aanvragen?

U vraagt een DigiD aan via de website Digid.nl. U heeft daar uw burgerservicenummer voor nodig. Dit nummer staat bijvoorbeeld op uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en zorgpas. Op de website van SeniorWeb staat stap voor stap beschreven hoe u een DigiD aanvraagt.

5. Kan ik veilig inloggen op DigiD met een identiteitskaart?

Ja, dat kan als u op of na 4 januari 2021 een nieuwe identiteitskaart heeft gekregen. Deze nieuwe identiteitskaart heeft een chip, waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid, het ZorgDomein en pensioenfondsen. Dit is een extra veilige manier van inloggen. Bij de nieuwe identiteitskaart hoort een pincode, die u per post krijgt toegestuurd. U moet de inlogfunctie eerst activeren met behulp van de DigiD-app. U moet dan ook de pincode veranderen. Daarna kunt u ermee inloggen door het kaartje tegen een telefoon of tablet te houden. Op de telefoon of tablet moet de DigiD-app geïnstalleerd zijn en er moet een NFC-lezer op zitten. Alle nieuwere modellen hebben zo’n NFC-lezer. Meer over inloggen met uw identiteitskaart leest u op de website van DigiD.

6. Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb bij het regelen van digitale zaken?

Vraag een familielid of vriend om u te helpen. Kent u niemand die u kan helpen, dan kunt u ook naar in het wijkcentrum of de bibliotheek gaan. Steeds meer bibliotheken hebben een Informatiepunt Digitale Overheid, waar u terecht kunt met al uw vragen over het online regelen van zaken met de overheid. Toets altijd zelf uw codes in en klik op ‘uitloggen’ als u klaar bent. Geef uw codes nooit aan iemand anders. Ziet u geen uitlogknop? Vaak komt deze tevoorschijn als u op uw naam of profiel klikt.

7. Mag ik iemand anders mijn DigiD geven om namens mij iets te regelen?

Nee, uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn privé. Geef uw DigiD nooit aan iemand anders. Wilt u dat iemand anders namens u zaken kan regelen? Dan kunt u die persoon machtigen om uw DigiD te gebruiken. Dat kan een familielid zijn, een hulpverlener of een administratiekantoor dat uw belastingaangifte verzorgt. U geeft toestemming voor een bepaalde taak en voor een vastgestelde periode. De gemachtigde heeft alleen voor die periode toegang en alleen tot bepaalde gegevens. Als u wilt dat iemand anders uw zaken regelt, moet u een machtigingscode aanvragen.

8. Kan ik ook nog zaken regelen per brief?

Ja, dat kan. U kunt naast online post ook nog gewone post sturen en ontvangen. In de toekomst zal dit wel veranderen. Steeds meer overheidsinstanties doen zoveel mogelijk digitaal. Zelfs de blauwe envelop van de Belastingdienst zal ooit verdwijnen. Uw belastingaanslag vindt u dan alleen nog maar in het beveiligde berichtenpostvak op de website van de Belastingdienst. Maar zo ver is het nog niet. Overheidsinstanties die alles online willen gaan regelen, vragen u eerst of u nog prijs stelt op gewone post. Als u dat wilt, dan kunt u voorlopig nog brieven blijven ontvangen.