9 vragen over de energietoeslag

Sinds het najaar van 2021 stijgen de energieprijzen. De overheid heeft de belasting op energie verlaagd, zodat uw energierekening iets minder snel stijgt. Als u een laag inkomen heeft, kunt u daarnaast ook recht hebben op een eenmalige energietoeslag. Als u AOW ontvangt, moet u deze toeslag zelf aanvragen.

1. Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor de extra energiekosten. De gemeente keert de toeslag uit. Onlangs is besloten dat u de Energietoeslag ook over 2023 kunt aanvragen, maar de precieze voorwaarden daarvoor zijn nog niet bekend. Meer daarover leest u hier. 

2. Wanneer heb ik recht op energietoeslag?

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Als uw inkomen rond het sociaal minimum ligt of iets daarboven, kunt u de energietoeslag krijgen. De precieze inkomensgrenzen kunnen per gemeente verschillen. Gemeente kunnen uitgaan van 120 procent van het sociaal minimum, maar ook van 130 procent of 110 procent. Vraag uw gemeenten naar de voorwaarden.

3. Hoe vraag ik energietoeslag aan?

Als u een uitkering krijgt van de gemeente, zoals bijstand, krijgt u de toeslag automatisch omdat de gemeente weet hoe hoog uw inkomen is. Als u een laag inkomen heeft en de gemeente weet dat niet, dan moet u de toeslag zelf aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor u als u alleen AOW ontvangt, of AOW met een klein pensioen. Of als u zelfstandige bent en weinig verdient. U kunt de toeslag aanvragen door contact op te nemen met de gemeente. Het verschilt per gemeente wanneer u dat moet doen en hoe snel u de toeslag krijgt. Bel het gemeentehuis of kijk op de website van de gemeente.

4. Hoeveel energietoeslag kan ik krijgen?

De maximale toeslag is 1.300 euro per huishouden. De gemeente kan ook afwijken van het richtbedrag. Sommige gemeenten hebben al een gedeelte van de toeslag voor 2023 gegeven in 2022. Informeer bij uw eigen gemeente naar de mogelijkheden.

5. Loop ik het risico dat ik energietoeslag moet terugbetalen?

Als achteraf blijkt dat uw inkomen te hoog was voor de energietoeslag, moet u de toeslag terugbetalen. De gemeente kan de gegevens achteraf controleren. De gemeente mag daarvoor bij andere instanties en personen informatie vragen. Als u met opzet verkeerde informatie heeft gegeven, kunt u een boete krijgen.

6. Wat kan ik doen als ik niet genoeg heb aan de energietoeslag?

Heeft u financiële problemen door de hoge energierekening? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken met de energieleverancier of via het geldloket van de gemeente. U kunt ook bellen met de Nederlandse Schuldhulproute (0800-8115). Daar kunt u anoniem advies op maat krijgen, plus een doorverwijzing naar passende hulp. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

7. Ik krijg minder energietoeslag dan een kennis uit een andere gemeente. Klopt dat?

Dat kan kloppen. De gemeente mag de energietoeslag aanpassen aan het gemeentelijk armoedebeleid. Hierdoor kunnen bedragen en voorwaarden per gemeente verschillen.

8. Moet ik belasting betalen over de energietoeslag?

Nee. De energietoeslag is een eenmalige, onbelaste uitkering. De energietoeslag heeft ook geen gevolgen voor toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de zorg.

9. Kan ik met een eigen huis ook een energietoeslag krijgen?

De gemeente bepaalt of u ook energietoeslag kunt krijgen als u eigen vermogen heeft, zoals een eigen huis. De gemeente mag ook zelf bepalen wat precies als vermogen meetelt. Het zal dus van de gemeente afhangen of u als huiseigenaar energietoeslag kunt krijgen. De rijksoverheid stelt als richtlijn dat vermogen, zoals het eigen huis, niet meetelt.