Aangifte over 2017: vergeet de aftrekbare zorgkosten niet

Sommige zorgkosten zijn aftrekbaar, maar alleen voor zover ze boven een bepaalde drempel uitkomen. Kijk als u aangifte doet over 2017 of u voor deze aftrekpost in aanmerking komt.

De drempel voor de aftrek van zorgkosten, is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, des te hoger deze drempel. Blijft u onder deze drempel? Dan mag u geen zorgkosten aftrekken. Het is altijd goed bij het doen van de belastingaangifte op een rijtje te zetten om te kijken of u boven de drempel uitkomt. Dat is met name interessant voor AOW-gerechtigden omdat zij de zorgkosten mogen verhogen.

Laag inkomen?

Heeft u een drempelinkomen van minder dan €34.130? Dan heeft u misschien recht op de verhoging specifieke zorgkosten. U mag dan meer aftrekken dan u daadwerkelijk heeft betaald voor zorgkosten.

Verhoging in 2017

Voor het bepalen van de drempel kijkt de Belastingdienst naar het drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen (2017)

* Bedrag voor fiscaal partners. Heeft u geen fiscale partner, dan is dit bedrag €7.586. Welke zorgkosten u kunt aftrekken, vindt u hier op het uitgebreide overzicht van ‘specifieke zorgkosten’ van de Belastingdienst. In de onderstaande tabel staat een overzicht van veel voorkomende zorgkosten. Hierbij is aangegeven of de kosten aftrekbaar, deels aftrekbaar of niet aftrekbaar zijn. U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit. Daarnaast gelden nog enkele andere voorwaarden.

Soort kosten 2017

Tabel Zorgkosten
LET OP! Het eigen risico valt niet onder de aftrekbare zorgkosten.