Belangrijkste veranderingen voor uw portemonnee in 2018

Vanaf 1 januari 2018 gaat er veel veranderen voor uw inkomsten en uitgaven. We zetten de wijzigingen op het gebied van zorg, wonen, en belastingen op een rij. 

Eigen risico blijft gelijk

In 2018 blijft het wettelijk verplichte eigen risico €385 per verzekerde. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. Het geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt, maar daarbij zijn er wel uitzonderingen; voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico.

Eigen bijdrage gaat omlaag

Wie langdurige zorg ontvangt, moet bijna altijd een deel van deze zorg zelf betalen: de eigen bijdrage. Deze is onder andere afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor de langdurige zorg gaat per 1 januari 2018 omlaag. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor het berekenen van de eigen bijdrage daalt van 12,5 naar 10 procent. Vooral mensen met een middeninkomen (zo’n €30.000) gaan er hierdoor op vooruit. Zij gaan €30 tot €150 euro per maand minder betalen. 

Dekking basispakket zorgverzekering uitgebreid 

Voortaan vergoedt het basispakket van de zorgverzekering ook:
  • Behandelingen oefentherapie. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen de eerste twaalf behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Zittend ziekenvervoer voor mensen met kanker. Patiënten met kanker die behandeld worden met immuuntherapie krijgen het vervoer van en naar de behandeling vergoed.

Meer zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2018 met ongeveer €65 per jaar omhoog voor bijna alle huishoudens die recht hebben op deze toeslag. Alleenstaanden met een minimuminkomen krijgen zelfs €132 per jaar extra. De maximale zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden gaat naar €1197. Meerpersoonshuishoudens met een minimuminkomen kunnen €196 meer tegemoet zien; zij krijgen maximaal €2237 per jaar. Vanaf een inkomen van €29.150 (alleenstaanden) en een inkomen van €36.850 (meerpersoonshuishouden) krijgt u geen zorgtoeslag. Ook de vermogensgrens telt mee.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

In 2018 gaan de belastingtarieven voor de tweede en derde schijf 0,05 procentpunt omhoog. Het tarief van de hoogste schijf (de vierde) gaat juist 0,05 procentpunt omlaag. Verder worden de schijven verlengd, zodat iedereen voor een groter deel van het inkomen een lager tarief betaalt.
Tabel inkomstenbelasting

Spaargeld voortaan pas belast vanaf €30.000

Spaarders betalen in 2018 pas vermogensbelasting in box 3 als dit meer is dan €30.000. Deze vrijstelling was in 2017 nog €25.000. Boven deze vrijstelling hanteert de belastingdienst een ingewikkelde berekening op basis van ‘fictief rendement’. Daarbij wordt meer dan voorheen rekening gehouden met de lage spaarrente. In de praktijk betekent dit in 2018 het volgende: 
Tabel belasting spaargeld

Nieuwe tarieven heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van de persoonlijke situatie.
Tabel heffingskortingen

Minder gedoe voor alleenstaande met AIO-uitkering

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag voortaan de alleenstaande-ouderenkorting al direct toepassen als een alleenstaande oudere een uitkering krijgt uit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Tot nu toe moest deze groep aangifte inkomstenbelasting doen om de alleenstaande-ouderenkorting te ontvangen. Bij alleenstaanden met een AOW-uitkering mocht de SVB de alleenstaande-ouderenkorting al toepassen.

Minder aftrek van hypotheekrente

Het gaat in kleine stapjes en het raakt niet iedereen, maar toch: de hypotheekrenteaftrek gaat weer iets omlaag. Het maximale tarief waartegen huizenbezitters hun rente mogen aftrekken, is in dit jaar 49,5 procent. In 2017 was dit nog 50 procent. Alleen woningbezitters die het hoogste tarief inkomstenbelasting betalen, hebben last van deze maatregel. In 2018 zijn dit huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de €68.507.

Verplicht sparen voor onderhoud appartement

Verenigingen van Eigenaren (VvE) moeten voortaan verplicht sparen voor het onderhoud aan hun appartementencomplex. In een nieuwe wet die op 1 januari 2018 ingaat, staat welk bedrag zij minimaal opzij moeten leggen in een reservefonds. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld het dak en de lift onderhouden. Het is de bedoeling dat VvE’s een meerjaren-onderhoudsplan (mjop) maken en aan de hand daarvan het benodigde bedrag vaststellen. Zonder zo’n mjop zouden ze minimaal een half procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzij moeten leggen. VvE’s die zich niet aan de wet houden, krijgen geen boete of andere sanctie opgelegd. De wet is vooral bedoeld om besturen van VvE’s te helpen om eigenaren te stimuleren  hun bijdrage over te maken. Als 80 procent van de eigenaren stemt voor afwijken van de wet, mag een VvE-bestuur beslissen om niet te storten in een reservefonds. Ook mag van de hoofdregel worden afgeweken als een bank aan de VvE de garantie heeft gegeven dat zij de kosten voor onderhoud voorschiet als eigenaren deze niet kunnen betalen.

Minder hypotheek, meer eigen geld inbrengen

Wie in 2018 een hypotheek wil afsluiten om een eigen woning te kopen, mag niet meer dan 100 procent van de woningwaarde (na een eventuele verbouwing) lenen. In 2017 was dit nog 101 procent. Eventuele bijkomende kosten – bijvoorbeeld voor de overdrachtsbelasting en financiering – moet de huizenkoper voortaan volledig uit eigen zak betalen. 

Tweeverdieners mogen meer lenen

Twee partners die samen een huis kopen, mogen in 2018 een groter deel van het inkomen laten meetellen voor de hypotheekaanvraag. Het inkomen van één van beiden telt sowieso volledig mee. Het inkomen van de ander telt in 2018 voor 70 procent mee (in 2017 was dit nog 60 procent).

Nationale Hypotheek Garantie gaat omhoog

De aankoopprijs waarvoor huizenkopers een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kunnen krijgen, gaat omhoog. Deze kostengrens wordt gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs en bedraagt in 2018 €265.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen ligt de kostengrens 5 procent hoger: €280.900. In 2017 lag deze grens op €245.000 voor een gewoon huis en op €257.250 bij een huis met energiebesparende voorzieningen.