Belasting op spaargeld verdwijnt

Een grote groep spaarders hoeft vanaf 2022 waarschijnlijk geen belasting meer te betalen over hun spaargeld. Sommige beleggers gaan wel meer belasting betalen. Dat staat in de plannen voor een nieuw belastingstelsel. Wat zijn de gevolgen voor u?

Hoe is het nu?

Op dit moment (2019) betalen we in Nederland evenveel belasting over spaargeld als over beleggingen. Iedere Nederlander heeft een vrijstelling van ruim 30.000 euro. Dat bedrag mag u dus sparen of beleggen zonder dat u er belasting over betaalt. Heeft u meer, dan betaalt u over dat extra bedrag ongeveer een half tot anderhalf procent belasting. Hoe meer u boven de vrijstelling uitkomt, hoe hoger het tarief. Bij een spaarsaldo van 40.000 euro betaalt u nu 55 euro. Meer hierover leest u in het artikel Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld? Veel spaarders vinden dit niet eerlijk, omdat de rente op spaarrekeningen zo laag is. Daardoor betalen veel mensen meer belasting dan ze ontvangen aan spaarrente. Het kabinet wil daar nu iets aan doen.

Wat verandert er voor spaarders?

Spaarders houden straks hun vrijstelling van ruim 30.000 euro per persoon. Als u meer spaargeld heeft, hoeft u over het totaalbedrag pas belasting te betalen als u meer dan 400 euro aan rente ontvangt. De Belastingdienst gaat er daarbij vanuit dat iedereen dezelfde spaarrente ontvangt. Die spaarrente wordt ieder jaar opnieuw bepaald aan de hand van de werkelijke spaarrente op dat moment. Dat betekent dus ook dat de belasting op spaargeld per jaar kan verschillen. Als de rente laag is, zoals nu, hoeft u straks pas vermogensbelasting te betalen als u meer dan 4 ton op de bank heeft.
Rekenvoorbeeld 1
Stel dat de spaarrente 0,09 procent is. Dan hoeven alleen spaarders met meer dan 440.000 euro op hun spaarrekening daar belasting over te betalen (want 0,09 procent van 440.000 euro is bijna 400 euro).
Rekenvoorbeeld 2
Stel de spaarrente stijgt naar 1 procent. Dan moet u belasting gaan betalen wanneer u meer dan 40.000 euro spaargeld per persoon heeft (want 1 procent van 40.000 euro is 400 euro). Over het totaalbedrag betaalt u dan 0,33 procent belasting. Dat is 132 euro.

Wat verandert er voor beleggers?

Ook beleggers houden hun vrijstelling van ruim 30.000 euro per persoon. Maar beleggers die meer hebben, moeten over hun rendement meteen belasting betalen. Een tweede woning telt ook mee als belegging. En ook bij beleggingen gaat de Belastingdienst ervanuit dat iedereen hetzelfde rendement ontvangt. Dat veronderstelde rendement ligt een stuk hoger dan de spaarrente. Daardoor komt het rendement dat beleggers ontvangen veel sneller boven de vrijstelling van 400 euro uit. Net als bij spaargeld wordt het rendement op beleggingen ieder jaar opnieuw vastgesteld. Als de beurskoersen stijgen of dalen, verandert ook de belasting op aandelen.
Rekenvoorbeeld 3
Stel het rendement op beleggingen is 5,33 procent en u heeft 40.000 euro belegd in aandelen. Dan gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 2132 euro. Hier mag u het vrijgestelde bedrag van 400 euro van aftrekken. Daarover betaalt u 33 procent belasting, ruim 570 euro.

Wat verandert er als ik spaar en beleg?

U moet in uw belastingaangifte aangeven hoeveel spaargeld u heeft en hoeveel de waarde van uw beleggingen is. Als dat meer is dan de vrijgestelde 30.000 euro, rekent de belastingdienst uit hoeveel rente u over uw spaargeld heeft gekregen en hoeveel winst u heeft gemaakt op uw beleggingen. Het totaalbedrag is uw rendement. Daar gaat de vrijstelling van 400 euro vanaf. Als er een bedrag overblijft, betaalt u daar 33 procent belasting over.

Zelf uitrekenen

Wilt u weten wat de nieuwe regels precies voor u betekenen? Dat kunt u uitrekenen op de website Berekenhet.nl. Bedenk wel dat het nog gaat om plannen. Ze kunnen dus nog veranderen.