Belastingaangifte doen? Vergeet niet uw zorgkosten af te trekken

Sommige zorgkosten kunt u als ze boven een bepaalde drempel komen, aftrekken van de belasting. Kijk als u in maart 2023 aangifte doet over 2022 of u voor deze aftrekpost in aanmerking komt.

De drempel voor de aftrek van zorgkosten, is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger deze drempel. Blijft u onder deze drempel? Dan mag u geen zorgkosten aftrekken. Als u uw belastingaangifte gaat doen is het daarom goed om de zorgkosten die u heeft gehad op een rijtje te zetten om te kijken of u boven de drempel uitkomt.

Drempelinkomen 2022

Voor het bepalen van de drempel kijkt de Belastingdienst naar het drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Op de site van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Laag inkomen?

Heeft u een drempelinkomen van minder dan 36.409 euro, alleen of samen met uw partner? Dan heeft u misschien recht op de verhoging specifieke zorgkosten. U mag dan 40 procent meer aftrekken dan u in werkelijkheid heeft betaald voor uw zorgkosten. Als u of uw partner AOW ontvangt, mag u zelfs 113 procent meer aftrekken.

Welke zorgkosten?

Op het uitgebreide overzicht van specifieke zorgkosten van de Belastingdienst ziet u welke zorgkosten u kunt aftrekken. In de onderstaande tabel staat een overzicht van veel voorkomende zorgkosten. Hierbij is aangegeven of u de kosten helemaal, gedeeltelijk of niet kunt aftrekken. U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit. Daarnaast gelden nog enkele andere voorwaarden.
Soort zorgkosten Fiscaal aftrekbaar
Premies en eigen bijdragen:
Zorgpremie (basispremie en aanvullende premie) Nee
Verplicht of vrijwillig eigen risico Nee
Eigen bijdrage (Zorgverzekeringswet) Nee
Eigen bijdrage voor Wmo, Jeugdzorg of Wlz Nee
Geneeskundige zorg:
Verpleging in een ziekenhuis of andere instelling Ja
Behandeling bij een tandarts, therapeut of specialist Ja
Behandeling onder begeleiding en op voorschrift van een arts Ja
Alternatieve geneesmiddelen en geneeswijzen, op voorschrift van een arts Ja
Behandeling bij paramedicus zonder doorverwijzing arts Onder voorwaarden
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor minderjarigen Nee
Dyslexiezorg voor minderjarigen Nee
Voorschreven (homeopathische) middelen/medicijnen door een arts (behalve de wettelijke eigen bijdrage) Ja
Ivf vruchtbaarheidsbehandelingen Onder voorwaarden
Combinatietest of NIPT Nee
Hulpmiddelen:
Gehoorapparaten Onder voorwaarden
Steunzolen, kunstgebit, prothese Ja
Rollator, krukken en andere loophulpmiddelen Nee
Rolstoel of scootmobiel Nee
Medische aanpassingen aan woning (bijvoorbeeld een traplift) Nee
Medische aanpassingen aan auto of fiets Ja
Ziekenvervoer:
Vervoer naar een arts, specialist of ziekenhuis Ja, gemaakte kosten per km aftrekbaar
Stijging in vervoerskosten vanwege handicap of (chronische) ziekte Ja
Vervoer in het kader van ziekenbezoek Vast bedrag
Overig:
Extra kleding en beddengoed Vast bedrag
Extra gezinshulp vanwege invaliditeit of (chronische ziekte) Onder voorwaarden
Kosten dieet Onder voorwaarden, zie dieetlijst
LET OP! Het eigen risico valt niet onder de aftrekbare zorgkosten.