Besparen door te schenken

Door belastingvrij te schenken kunt u soms  de eigen bijdrage voor zorg beperken, en bespaart ook belasting. Bovendien verlaagt het in veel gevallen de erfbelasting die erfgenamen later moeten betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Het CAK bepaalt de eigen bijdrage voor zorg aan de hand van het inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Een schenking die u doet in 2021 heeft dus pas over twee jaar ­effect op de eigen bijdrage. Toch is schenken wel een makkelijke manier om uw vermogen te verlagen.

Daarnaast verlaagt u door te schenken uw vermogen in box 3. Iedereen mag 50.000 euro aan spaargeld belastingvrij hebben (2021). Heeft u meer ? Dan telt dit mee voor de berekening van de inkomstenbelasting. Hoe minder vermogen boven de 50.000 euro (of 100.000 euro voor fiscale partners), hoe minder belasting u betaalt.

Ook voor de berekening van de erfbelasting kan schenken gunstig zijn. Alles wat u nu al aan uw erfgenamen geeft, valt in ieder geval niet onder de erfenis. Daarom wordt er ook wel gesproken over ‘schenken met de warme hand’. Veel mensen geven daar de voorkeur aan. Er geldt wel een belangrijke uitzondering. Als degene die schenkt, binnen 180 dagen na schenking overlijdt, dan behandelt de Belastingdienst de schenking alsnog als een deel van de erfenis.

Jaarlijks belastingvrij schenken

Ouders mogen hun kinderen jaarlijks 6604 euro belastingvrij schenken zonder dat daaraan voorwaarden verbonden zijn. Aan andere mensen dan de eigen kinderen mag u 3244 euro onbelast schenken (bedragen 2021).

De kindsdelen uitkeren

schenken, geld

Als een van de twee partners overlijdt, gaat de erfenis bijna altijd naar de langstlevende partner. De Belastingdienst rekent de hele erfenis tot het vermogen van de langstlevende partner. Deze telt dus ook mee voor de berekening van de eigen bijdrage voor zorg.

Als er kinderen zijn, kan het gunstig zijn om ze nu al hun kindsdelen te geven. Dat hoeft niet, want wettelijk is het zo geregeld dat de langstlevende over de hele erfenis mag beschikken. Maar voor de berekening van de eigen bijdrage is het gunstig om zo min mogelijk vermogen te hebben. Het kan dus voordeel opleveren om uw kinderen alvast hun kindsdeel te geven. Omdat het gaat om de erfenis van een overleden ouder, hoeven ze er geen schenkingsrecht over te betalen. Misschien wel erfbelasting, maar hiervoor geldt een ruimere vrijstelling (21.282 euro in 2021).

Een andere mogelijkheid is om in uw testament vast te leggen dat uw kinderen hun deel krijgen als de langstlevende naar een verzorgingshuis gaat.

Schenken op papier

Als u uw fiscale vermogen wilt verminderen, maar toch over uw geld wilt blijven beschikken, kunt u schenken op papier. In een notariële akte schenkt u het geld aan de kinderen, maar leent dat weer terug. U betaalt hier als ouder wel rente voor aan uw kinderen. Zo houdt u de beschikking over uw geld, maar telt het niet meer mee voor uw vermogen. Uw kinderen kunnen de schuld pas opeisen als de langstlevende overlijdt. Informeer bij een notaris naar de mogelijkheden én de kosten.

Lees ook het volgende artikel.