Betaal ik te veel voor hulp van de gemeente?

De eigen bijdrage voor hulp van de gemeente is vanaf 1 januari 2019 veranderd. Iedereen zou 17,50 euro per vier weken gaan betalen. Inkomen en spaargeld zouden daarbij geen rol meer spelen. Toch betalen sommige mensen nog steeds meer dan 17,50 euro per vier weken. Hoe zit dat?

De aankondiging van de overheid leek duidelijk. Iedereen die thuiszorg nodig heeft, gaat in 2019 het nieuwe, gunstige abonnementstarief betalen. Dit tarief zou gaan gelden voor thuiszorg die wordt vergoed door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar inmiddels regent het bij gemeenten en rijksoverheid klachten van mensen die nog steeds een hogere eigen bijdrage betalen. Bij hen is het bedrag nog wel op hun inkomen gebaseerd.

Alleen voor maatwerkvoorzieningen

Het verschil in de tarieven heeft te maken met het verschil tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk. Voorbeelden zijn een maaltijd-aan-huis-service, een vervoerspas of een boodschappendienst. De eigen bijdrage hiervoor is in 2019 nog gebaseerd op inkomen en spaargeld. Maatwerkvoorzieningen krijgt u alleen na onderzoek door de gemeente. Tijdens een ‘keukentafelgesprek’ stelt de gemeente vast, welke ondersteuning u nodig heeft. Voorbeelden zijn individuele begeleiding, huishoudelijke hulp of aanpassingen in huis. De eigen bijdrage hiervoor is 17,50 euro per vier weken. Het probleem is nu dat een aantal gemeenten hulp in de huishouding indeelt onder de algemene voorzieningen. Inwoners van die gemeenten betalen voor huishoudelijke hulp dus een hogere eigen bijdrage, die afhankelijk is van hun inkomen en spaargeld. Als u verschillende soorten zorg krijgt, kunt u ook meer rekeningen krijgen. Bijvoorbeeld één rekening van 17,50 euro voor een maatwerkvoorziening en een hogere rekening voor een algemene voorziening. Zo stapelen de eigen bijdragen zich op, terwijl de overheid dit juist wilde verminderen.

Wetswijziging 2020

Uiteindelijk komt het allemaal goed, heeft de minister laten weten. In antwoord op vragen van de Nationale Ombudsman heeft hij geantwoord dat er bewust is gekozen voor een stap voor stap invoering van het abonnementstarief. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die zal gaan gelden vanaf 2020. Dan zal de eigen bijdrage niet meer 17,50 euro per vier weken zijn, maar 19 euro per maand voor maatwerkvoorzieningen. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het inkomen van de budgethouder is.