Bijverdienen na mijn pensioen

Als u een baan heeft, dan eindigt bijna altijd automatisch uw arbeidscontract als u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt dan van uw pensioen gaan genieten. Maar dat is niet verplicht. U mag ook doorwerken bij dezelfde werkgever of bijverdienen met een andere baan. U moet dan met een paar zaken rekening houden.

Mag ik bijverdienen?

Als u gepensioneerd bent, mag u werken naast uw AOW en uw ouderdomspensioen. U heeft daar geen toestemming voor nodig. Als u werk vindt, kunt u meteen aan de slag. Dat kan in loondienst zijn of via een uitzendbureau, maar ook als zelfstandige. Uw inkomen wordt niet verrekend met de AOW of het ouderdomspensioen. U mag zoveel verdienen als u kunt of wilt. Werkt u in loondienst, dan verdient u altijd minimaal het minimumloon.

Hoe zit het met de belasting?

Over uw bijverdiensten moet u belasting en premies betalen. Als u de AOW-leeftijd heeft, gaat u minder premies betalen en houdt u van uw inkomen meer over. Werkt u in loondienst, dan houdt de werkgever loonbelasting in. AOW-premie hoeft u niet meer te betalen. Ook premies voor de werkloosheidswet, ziektewet, WAO en WIA hoeft u niet meer te betalen. Dat betekent ook dat u niet meer verzekerd bent tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Als u ziek wordt, moet uw werkgever het loon maximaal dertien weken doorbetalen.

Mag ik bijverdienen met een prepensioen?

Bijverdienen met prepensioen kan lastig zijn. De regels over bijverdienen verschillen per pensioenfonds. Doorwerken naast prepensioen kan ook gevolgen hebben voor de belasting. Of dat zo is, hangt af van uw leeftijd. Bereikt u binnen vijf jaar de AOW-leeftijd, dan heeft werken naast prepensioen geen gevolgen voor de belasting. Duurt het langer dan vijf jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt, dan mag de prepensioenuitkering alleen ingaan als u in deeltijd werkt. U mag een prepensioenuitkering ontvangen voor het deel van uw werktijd dat u niet meer werkt. Gaat u bijvoorbeeld zestig procent minder werken, dan kan het prepensioen voor zestig procent ingaan. Blijft u op die leeftijd volledig doorwerken naast een prepensioen, dan ziet de belastingdienst dat als afkoop van het pensioen. U moet dan belasting betalen over de hele waarde van het pensioen. Vraag dus altijd aan het pensioenfonds en de belastingdienst wat de regels zijn als u gaat bijverdienen met een prepensioenregeling.

Zijn er gevolgen voor mijn toeslagen?

Misschien wel. De hoogte van uw zorg- en/of huurtoeslag hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Als u bijverdient, gaat uw inkomen omhoog en daardoor kunnen uw toeslagen lager worden. Maak dus eerst een proefberekening van uw zorgtoeslag of huurtoeslag als u die ontvangt.

Vast of tijdelijk contract?

Als u werkt, eindigt uw arbeidsovereenkomst meestal vanzelf op de AOW-datum. Dat heet ‘van rechtswege’. Of dat gebeurt, staat in de cao of in uw arbeidsovereenkomst. Wilt u blijven werken, overleg dan met uw werkgever over een nieuw arbeidscontract.

Eindigt het contract niet ‘van rechtswege’? Dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Er is een opzegtermijn van één maand. Eindigt uw contract niet vanzelf en zegt uw werkgever het contract ook niet op? Dan loopt het arbeidscontract gewoon door.

Heeft u een arbeidscontract gesloten nadat u de AOW-leeftijd had bereikt, dan geldt het gewone ontslagrecht. Meestal krijgt u geen vast contract, maar een tijdelijk contract. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, mag u maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar hebben. Na meer dan zes tijdelijke contracten na elkaar of na vier jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract. Is er tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden, dan begint de telling van de tijdelijke contracten opnieuw.

Wat voor werk is er?

Als u wilt werken na uw AOW-leeftijd, kunt u proberen of u kunt doorwerken bij uw werkgever, bijvoorbeeld in deeltijd. U kunt dan hetzelfde werk doen of aangepast werk. U kunt zich ook inschrijven bij een gespecialiseerd uitzendbureau voor AOW'ers. Er is in veel sectoren werk voor gepensioneerden, bijvoorbeeld als koerier, boekhouder, chauffeur, facilitair medewerker en ondersteunende functies in het onderwijs. Inschrijven bij deze uitzendbureaus kan via internet.

Heeft het voor een werkgever voordelen om een ouder iemand aan te nemen?

Als u AOW ontvangt en daarnaast werkt, hoeft u minder premies af te dragen van uw loon. Dat betekent dat u netto meer overhoudt van uw bruto loon. Een werkgever kan u een lager bruto loon geven, terwijl u netto hetzelfde overhoudt als eerst. U bent dan goedkoper voor de werkgever. Ook hoeft de werkgever bij ziekte het loon maar maximaal dertien weken door te betalen. Bij ontslag hoeft de werkgever geen vergoeding te betalen. Deze punten kunnen het voor de werkgever aantrekkelijk maken een AOW'er in dienst te nemen.