Daarom is het financieel jaaroverzicht van de bank belangrijk

Ieder jaar ontvangt u van de bank een financieel jaaroverzicht met alle belangrijke financiële gegevens van uw betaal- en spaarrekeningen en uw hypotheek. Meestal ontvangt u dit overzicht in januari. Zorg dat u weet waar u het kunt vinden, want u heeft het jaaroverzicht nodig voor uw belastingaangifte.

Op het financieel jaaroverzicht staan het saldo en de rente van uw rekeningen bij de bank, zoals uw betaalrekening en spaarrekening. Als u een hypotheek heeft bij de bank, staan ook uw hypotheekgegevens erop. U ontvangt één overzicht van alle rekeningen die op uw naam staan. Heeft u ook een gezamenlijke rekening, dan ontvangt u twee overzichten. Het beginsaldo is het eindsaldo van het voorgaande jaar. Het eindsaldo is het bedrag op de rekening op 31 december om 24:00 uur.

Belastingaangifte

De bank geeft uw eindsaldo en beginsaldo door aan Belastingdienst en geeft door wat u aan rente heeft ontvangen en betaald. De bank is dat wettelijk verplicht. Als u belastingaangifte doet via de computer, staan deze gegevens al vooraf ingevuld. U hoeft ze alleen nog maar te controleren. Daarvoor heeft u het financieel jaaroverzicht van de bank nodig.

Digitaal of op papier

U kunt het financiële jaaroverzicht digitaal of op papier ontvangen. Als u uw bankzaken via de computer regelt, vindt u het jaaroverzicht in internetbankieren of in de app voor mobiel bankieren. Doet u uw bankzaken niet via internet, dan kunt u het financieel jaaroverzicht op papier per post ontvangen. U ontvangt het jaaroverzicht uiterlijk eind februari. Als u in maart nog geen overzicht heeft ontvangen, neem dan contact op met uw bank. Op de website van de Rabobank kunt u meer lezen over het financieel jaaroverzicht.

Jaaroverzicht beleggingen

Als u belegt, heeft u voor uw belastingaangifte ook een jaaroverzicht van uw beleggingsrekening nodig. Daarop staat de waarde van uw beleggingen op 1 januari en op 31 december en een specificatie van de inkomsten die u heeft ontvangen uit uw beleggingen. Dat kan dividend of couponrente zijn. Ook deze informatie moet de bank naar de Belastingdienst sturen. U moet de gegevens controleren in uw vooraf ingevulde aangifte.