Deze financiële zaken wilt u regelen voordat het te laat is

Als u nog gezond en fit bent, lijkt het misschien te vroeg om vast te leggen wat er moet gebeuren na uw overlijden. Maar als u te lang wacht, kan er een moment komen waarop u zelf niet meer in de gelegenheid bent om over dit soort zaken na te denken. Bijvoorbeeld omdat u daarvoor te ziek bent of omdat uw niet goed meer uit uw woorden kunt komen. Het is goed om dat voor te zijn en uw wensen duidelijk te maken. Eigenlijk is het nooit te vroeg om te praten over uw wensen en om uw beslissingen vast te leggen. Uw naasten zullen u er dankbaar voor zijn.

Als u financiële wensen wilt vastleggen voor later, dan moet u daarvoor meestal een handtekening zetten onder een officieel document. Denk  bijvoorbeeld aan een testament voor het regelen van uw nalatenschap. Hiervoor is het belangrijk dat u wilsbekwaam bent. Als u zelf niet meer goed kunt bepalen wat uw wensen zijn, bijvoorbeeld door dementie, mag u geen testament maken of veranderen. Daarom is het goed om uw wensen vast te leggen als u nog gezond van geest bent. Bovendien weet u nooit zeker wanneer een testament nodig is. Als uw gezondheid plotseling achteruitgaat, is het fijn als u het al heeft geregeld. Het is goed om op tijd beslissingen te nemen over deze zaken.

Executeur benoemen

Als u overleden bent, moet uw nalatenschap worden verdeeld. Uw erfgenamen zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Als u verwacht dat het voor hen moeilijk wordt om deze taak op zich te nemen, dan is het goed om een executeur te benoemen. Een executeur kan bijvoorbeeld handig zijn als u geen partner en geen kinderen heeft, als u veel erfgenamen heeft of als u een goed doel in uw testament opneemt.

Speciale erfstukken toewijzen

Vindt u het belangrijk dat bepaalde bezittingen naar een bepaald persoon gaan, dan kunt u dat vastleggen in een testament of codicil. Een codicil kunt u zelf met de hand schrijven. U moet er een datum en een handtekening op zetten en u moet duidelijk omschrijven welke voorwerpen voor wie zijn. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld zelf bepalen wie uw kunst, antiek en sieraden erven. U kunt er geen geld mee verdelen. Het is wel slim om aan iemand te vertellen dat u een codicil heeft en waar u het bewaart. Anders loopt u de kans dat het niet of te laat wordt gevonden.

Uw erfenis regelen

Als u niets doet, wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de wet. Dat betekent dat uw huwelijkspartner en uw kinderen erven. Heeft u geen partner en kinderen, dan gaat uw nalatenschap naar verdere familieleden. Misschien ziet u dat liever anders. Dan moet u een testament maken. Een testament kan ook belangrijk zijn als u voor de tweede keer bent getrouwd, bijvoorbeeld als u ook uw stiefkinderen wilt laten erven.

Onterving regelen of ongedaan maken

Als u een kind wilt onterven, heeft u ook een testament nodig. Dit kind is dan geen erfgenaam meer, maar kan nog wel zijn of haar legitieme portie opeisen. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat het kind had gekregen als het niet was onterfd. Heeft u uw kind in het verleden onterfd en vraagt u zich nu af of dat een goede beslissing was? U kunt de onterving ook nog terugdraaien. Of u kunt uw kind in uw testament de legitieme portie toekennen. Uw kind hoeft dan niet zelf de strijd aan te gaan met uw erfgenamen. Denk erover na of u de onterving wilt toelichten aan het kind dat u onterft. U kunt in uw testament een persoonlijke brief opnemen waarin u de reden vertelt. Voor u lijkt dat misschien overbodig, maar voor uw kind kan dat heel belangrijk zijn.

Praten met uw kinderen over uw nalatenschapswensen

Wilt u uw erfenis anders verdelen dan de wet bepaalt? En heeft u daarvoor een testament gemaakt of bent u van plan om dat te gaan doen? Het kan een goed idee zijn om uw wensen met uw erfgenamen te bespreken. Als u een partner heeft, bespreekt u dat misschien al samen. Maar kinderen weten niet altijd wat hun vader of moeder wil en waarom. Als u bijvoorbeeld één kind meer wilt geven dan een ander, is het voor de kinderen fijn om te weten waarom. Misschien heeft het ene kind tijdens uw leven al veel meer van u gekregen en wilt u dat nu gelijktrekken. Als uw kinderen dat weten, kunnen ze uw keuze beter begrijpen.

Samenwoonpartner laten erven

Heeft u een partner met wie u niet bent getrouwd? Dan erft hij of zij niet van u. Wilt u dat wel, dan moet u dat regelen in een testament. Een samenlevingscontract is hiervoor niet genoeg. U kunt ook overwegen om te trouwen. Uw partner wordt dan automatisch uw erfgenaam. Trouwen heeft nog veel meer gevolgen, die u goed moet overzien voordat u de beslissing neemt. U kunt dit bijvoorbeeld bespreken met een notaris.

Huwelijkse voorwaarden aanpassen of opheffen

Heeft u in het verleden huwelijkse voorwaarden opgesteld, omdat u een deel van uw vermogen gescheiden wilde houden, bijvoorbeeld omdat één van beide partners een eigen bedrijf had? Het kan verstandig zijn om deze huwelijkse voorwaarden nu aan te passen of op te heffen. Het vermogen wordt daardoor van uw gezamenlijk. U kunt daarmee erfbelasting besparen. U kunt dit het beste bespreken met een notaris.

Nadenken over de erfbelasting

Over uw nalatenschap moeten uw nabestaanden erfbelasting betalen. Dat hoeft alleen als ze meer erven dan de vrijstelling. Hoe hoog de vrijstelling is, verschilt per type erfgenaam. Echtgenoten en samenwoonpartners hebben een veel hogere vrijstelling dan kinderen bijvoorbeeld. Het kan verstandig zijn om een berekening te maken van de erfbelasting die uw erfgenamen moeten betalen. U kunt verschillende dingen doen om erfbelasting te besparen, zoals schenken of een speciaal testament maken.

Uitvaartwensen kenbaar maken

Wilt u begraven of gecremeerd worden? En wilt u een grote uitvaart of liever een intieme samenkomst? Wilt u dat er bepaalde muziek gedraaid wordt? Heeft u een voorkeur voor een begraafplaats of uitstrooiplek? Het is goed om deze wensen te bespreken met uw naasten. U kunt uw wensen ook vastleggen, bijvoorbeeld samen met een uitvaartondernemer. U kunt hiervoor een document van de uitvaartverzorger gebruiken. Zo weet u zeker dat u geen belangrijke dingen vergeet en dat uw wensen worden uitgevoerd.

Uw partner verzorgd achterlaten

Als u er niet meer bent, heeft dat grote gevolgen voor uw partner. Ook financieel komt uw partner in een andere situatie. Het is verstandig om na te gaan wat het inkomen van uw partner wordt als u overlijdt. Misschien krijgt uw partner nabestaandenpensioen. Valt het tegen hoeveel uw partner krijgt? Misschien kunt u een extra voorziening afsluiten voor nabestaandenpensioen.

Regelt u thuis de financiën, dan is het goed om uw partner hierbij te betrekken. Als u er niet meer bent, kan hij of zij de regelzaken overnemen. Is uw partner niet in staat om geld te beheren, bijvoorbeeld wegens dementie? Dan is het goed om na te denken over bewindvoering.

Medehuurderschap regelen

Woont u in een huurhuis met uw partner, dan wilt u dat uw partner daar kan blijven wonen als u er niet meer bent. Als u getrouwd bent is dat geen probleem. Maar als u samenwoont en uw partner is geen medehuurder, dan heeft uw partner geen recht om in de woning te blijven wonen. Daarvoor moet u de verhuurder vragen of uw partner medehuurder kan worden. De verhuurder moet hiermee instemmen als uw partner al twee jaar of langer bij u woont.

Nadenken over de hypotheek

Woont u in een eigen huis en heeft u een hypotheek? Dan vraagt u zich misschien af wat er na uw overlijden met de hypotheek gebeurt. Als u een overlijdensrisicoverzekering heeft die is gekoppeld aan de hypotheek, wordt de hypotheek afgelost met het verzekerde bedrag. Dit is vooral belangrijk als uw partner in het huis wil blijven wonen en alleen de hypotheeklening niet kan betalen. Wilt u weten of uw partner in het huis kan blijven wonen na uw overlijden? Praat er eens over met een financieel adviseur.