Deze kosten kunt u niet aftrekken van de belasting

Sommige uitgaven zijn fiscaal aftrekbaar. Maar de spelregels veranderen soms. Daarom een overzicht van veel voorkomende posten die niet (meer) aftrekbaar zijn.

Huis

Premies die u betaald heeft voor de (bank)spaar- of beleggingshypotheek zijn nooit aftrekbaar. Met deze premies spaart of belegt u voor de aflossing van de hypotheek. Ook de volgende kosten zijn niet aftrekbaar:
  • Notariskosten voor de koopakte.
  • Makelaarskosten voor de aan of verkoop.
  • Overdrachtsbelasting.
  • Afkoopsom van erfpacht.

Goed om te weten:

Notaris- en makelaarskosten zijn alleen aftrekbaar als ze betrekking hebben op de hypotheek, zoals de kosten van de hypotheekakte en taxatiekosten. Ook een eventuele boeterente die u betaalt bij vervroegde aflossing of oversluiten is aftrekbaar.

Tweede hypotheek

Helpt u uw kind aan een woning met een tweede hypotheek, dan is de rente niet aftrekbaar. U mag, onder voorwaarden, wel belastingvrij schenken.

Zorg

U kunt alleen zorgkosten aftrekken die niet (of slechts gedeeltelijk) worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook niet aftrekbaar zijn:
  • Premie van de ziektekostenverzekering.
  • Eigen risico van de ziektekostenverzekering.
  • Bijdrage zorgverzekeringswet (Zvwpremie).
  • Eigen bijdrage voor langdurige zorg (CAK premie).
  • Rollator, rolstoel, scootmobiel, looprek.
Lees hier welke zorgkosten soms wél aftrekbaar zijn.

Belastingschuld

U mag schulden, behalve uw eigenwoningschuld, in mindering brengen op uw vermogen in Box 3. Een belastingschuld is niet aftrekbaar. Maar op deze uitzondering, geldt enkele uitzonderingen. Een schuld voor de erfbelasting is wel aftrekbaar in Box 3.