Dit betekent Prinsjesdag voor wonen, AOW en zorg

Het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag de begroting voor 2024 bekend gemaakt. Er wordt dit jaar meer dan 2 miljard euro extra verdeeld om de armoede te bestrijden, maar de zorgkosten stijgen sterk.

Zorgpremie stijgt

Het kabinet verwacht dat de zorgverzekering volgend jaar ongeveer 12 euro per maand duurder wordt. Het basispakket gaat daardoor gemiddeld ongeveer 150 euro per maand kosten. Dit is een schatting.  Zorgverzekeraars maken uiterlijk 12 november de nieuwe zorgpremies bekend. Als u zich inschrijft voor de premie alert, ontvangt u automatisch de nieuwe premies van de Interpolis Zorgverzekeringen in uw e-mail.

Veranderingen basispakket

Het standaard eigen risico verandert niet en blijft 385 euro per jaar.

Dit verandert in 2024 aan het basispakket:

Valpreventie voor ouderen Het demissionaire kabinet heeft besloten dat ouderen met een verhoogd valrisico recht hebben op 'valpreventieve beweeginterventies'.  Daarom krijgen ouderen met een matig valrisico  vanuit de gemeente het aanbod om een 'valpreventie cursus'  te volgen. Waarschijnlijk kunt u daar meer informatie over krijgen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Ouderen met een hoog valrisico krijgen een andere aanbod en die wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Om te bepalen hoe hoog het valrisico is, moet er een 'screening' gedaan worden.  .

Flexibilisering van kraamzorg Kraamzorg  kan vanaf 2024 langer vergoed worden dan de huidige 10 dagen na de bevalling. De periode waarin iemand aanspraak kan maken op een vergoeding voor kraamzorg, wordt verlengd tot maximaal 6 weken na de bevalling.  Het aantal uren kraamzorg dat per situatie wordt geleverd blijft tussen de 24 en 80 uur.

Paramedische herstelzorg na Covid-19 Extra herstelzorg na Covid-19, waaronder fysiotherapie en ergotherapie, is nu een voorwaardelijk onderdeel van het basispakket tot 1 augustus 2023. Deze regeling wordt verlengd tot 1 januari 2025. Verzekerden met deze klachten hebben recht op maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 10 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden.

Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen Er zijn nieuwe nationale afspraken voor een gecombineerde aanpak van preventie en behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen, waarbij er ook een mogelijk is tot langdurige (drie jaar) leefstijlinterventie. 

Zorgverzekeraars worden steeds kieskeuriger in het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Het is verstandig om goed op te letten of de zorg van uw zorgaanbieders wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Zorgtoeslag omlaag

De zorgtoeslag gaat volgend jaar omlaag. Nu is de zorgtoeslag nog verhoogd door de sterk gestegen inflatie, maar deze verhoging komt dus te vervallen. Voor alleenstaanden is de daling €27 per maand, voor gezinnen €22 per maand. De inkomensgrenzen voor het recht op zorgtoeslag zijn nog niet bekend gemaakt, die volgen waarschijnlijk eind dit jaar. 

AOW: koopkracht onder druk

AOW'ers met alleen AOW leveren volgens het Nibud flink aan koopkracht in: tot meer dan €50 per maand. Voor AOW'ers met een aanvullend pensioen ziet het koopkrachtplaatje er anders uit. Daar stijgt de koopkracht iets en dat komt door een aantal belastingmaatregelen. De belastingtarieven gaan wel iets omhoog: van 19,03 procent over de eerste schijf naar 19,07 en van 36,93 procent naar 36,97 procent in de tweede. Tegenover deze belastingverhoging staan wat fiscale voordelen. Zo gaat de algemene heffingskorting voor AOW’ers in 2024 omhoog van €1.583 naar €1.740. Over dit bedrag hoeft u geen belasting te betalen, maar de korting is afhankelijk van het inkomen: hoe hoger het inkomen, des te lager de korting.

Ook de maximale ouderenkorting stijgt van €1.835 naar €2.017. Ook deze korting is inkomensafhankelijk en vanaf zo'n €25.000, daalt deze korting. Alleenstaande AOW'ers hebben recht op een hogere korting van €526. Naast inkomstenbelasting betalen AOW'ers een inkomensafhankelijke zorgpremie. Die is nu 5,43 procent, maar daalt naar 5,32 procent. Door al deze maatregelen gaat de koopkracht AOW'ers met een aanvullend pensioen er volgend jaar iets op vooruit, tot zo'n 3,1 procent, aldus het Nibud. 

Huurtoeslag omhoog

De huurtoeslag gaat omhoog met bijna 34 euro per maand. De stijging van de toeslagen kan per huishouden verschillen. Daarnaast zijn er plannen om in 2024 ook de 'middenhuur' te reguleren, in de Wet Betaalbare Huur.  Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onderwerp van gesprek. 

Aftrekpost kleine hypotheekschuld verder afgebouwd

Als u geen of een kleine hypotheekschuld heeft, kan het voorkomen dat uw eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Volgens de Wet Hillen heeft u dan recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd en in 2024 is dit nog 80 procent van het verschil. In 2022 was dit 83,34 procent. Dit kan ertoe leiden dat u meer inkomstenbelasting moet betalen als u uw hypotheek (bijna) helemaal heeft afgelost.

Jubelton afgeschaft

De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning (jubelton) is dit jaar al verlaagd tot 28.947 euro. De vrijstelling wordt per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft.

Op Rabobank.nl kunt u nog meer informatie vinden over Prinsjesdag.