Dit moet u regelen als u geld wilt nalaten aan een goed doel

Denkt u er weleens over na aan wie u uw geld en bezittingen wilt nalaten na uw overlijden? Misschien wilt u alles nalaten aan uw kinderen of directe familie, maar er zijn meer mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld ook een goed doel steunen. U kunt dat zelf bepalen en regelen.

U kunt verschillende redenen hebben om geld na te laten aan een goed doel. Als u geen partner en kinderen heeft, gaat uw nalatenschap naar verdere familieleden, zoals broers, zussen, neven en nichten. Wilt u dat niet, dan kunt u met een testament zelf kiezen wie uw erfgenamen zijn. Als u wilt bepalen wat er later met uw geld gebeurt, kan een goed doel een goede keuze zijn.

Ook als u wel een partner en/of kinderen heeft, kunt u een deel van uw nalatenschap aan een goed doel geven. Misschien hebben uw erfgenamen het goed en hebben ze het geld uit uw nalatenschap niet nodig. Of wilt u uw geld verdelen over uw erfgenamen en een goed doel waar uw hart naar uitgaat.

Testament maken

Als u geld wilt nalaten aan een goed doel, moet u bij de notaris een testament maken. Uw wensen zelf op papier zetten, is niet voldoende. Zo’n verklaring is niet rechtsgeldig. U kunt met een handgeschreven en codicil waar een datum opstaat, wel spullen nalaten aan bepaalde personen, bijvoorbeeld een sieraad of een schilderij, maar geen geld.

Erfgenaam of legataris

In een testament kunt u vastleggen dat uw nalatenschap of een deel daarvan naar een goed doel gaat. Dat kan op twee manieren.

  1. U benoemt het goede doel tot (enige) erfgenaam. Dan erft het doel niet alleen uw bezittingen, maar ook schulden, als u die heeft. Een erkend goed doel hoeft geen erfbelasting te betalen.
  2. U laat een legaat na aan een goed doel. Dat is een vast bedrag, dat u in uw testament vastlegt, bijvoorbeeld 5000 of 50.000 euro. Het goede doel wordt dan legataris. Dat betekent dat het goede doel alleen het legaat ontvangt en verder niets met de nalatenschap te maken heeft. Het voordeel van een legaat is dat het voorrang heeft op de erfenis. Eerst wordt het legaat uitgekeerd. Wat overblijft gaat naar de erfgenamen.

Voor de erfbelasting maakt het niet uit of het goede doel erfgenaam is of een legaat ontvangt. In beide gevallen betaalt het goede doel geen erfbelasting.

Minstens één erfgenaam

In een testament moet u een erfgenaam benoemen. U kunt de erfenis dus niet volledig verdelen in legaten. Als u al uw bezittingen wilt nalaten aan een goed doel, ligt het voor de hand het goede doel tot erfgenaam te benoemen. U kunt het goede doel ook als executeur benoemen in uw testament. De executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis en zorgt dat alles goed geregeld wordt. Als u dit wilt, is het verstandig om uw wensen te bespreken met het goede doel van uw keuze.

Kinderen onterven

Kinderen erven automatisch. Als u dat niet wilt, moet u in uw testament vastleggen dat u uw kinderen onterft. Uw kind kan dan alleen een deel van uw nalatenschap opeisen. Dat heet de legitieme portie. Dat houdt in dat hij of zij de helft kan opeisen van de erfenis die het kind gekregen zou hebben als u niet had onterfd. Uw kind kan alleen geld opeisen, geen spullen. Een kind dat onterfd is, moet binnen vijf jaar na het overlijden een beroep doen op de legitieme portie. Daarna kan dit niet meer.

Als u in uw testament een kind onterft en een goed doel benoemt tot erfgenaam, kan het onterfde kind binnen vijf jaar zijn of haar legitieme portie opeisen bij het goede doel. Dit kan een onzekere situatie opleveren voor het goede doel. U kunt dit voorkomen door in uw testament vast te leggen dat uw kind na uw overlijden zijn of haar legitieme portie krijgt. U geeft uw kind dit bedrag dan als legaat. Het is verstandig om u door uw notaris te laten adviseren over de beste aanpak.

Zo vindt u een goed doel

Als u meer informatie wilt over een bepaald doel, kunt u terecht bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op goede doelen. Op de website vindt u een overzicht van alle erkende goede doelen. U ziet wat het doel wil bereiken en hoe het geld wordt besteed. De website is ook handig als u nog niet precies weet aan welk doel u uw geld wilt nalaten. U kunt goede doelen zoeken per categorie. Er zijn goede doelen die zich inzetten voor de bestrijding van een ziekte of voor de natuur en het milieu. U kunt ook kiezen voor goede doelen die werken aan internationale hulp en mensenrechten, kunst en cultuur, onderwijs, religie en levensbeschouwing of welzijn.

Goede doelen vinden het prettig om te weten dat u hen tot erfgenaam heeft benoemd, of als ze een legaat ontvangen na uw overlijden. Ze houden u graag op de hoogte van hun activiteiten, nodigen u soms uit voor bijeenkomsten en geven ook graag advies over de manier waarop u uw geld het beste aan hen kunt nalaten. Meestal kunt u hier meer over lezen op de website van het goede doel