Dit moet u regelen als u in het buitenland van uw pensioen wilt genieten

Elk jaar verhuizen ongeveer tienduizend Nederlanders van 50 jaar en ouder naar het buitenland. Dat doen ze vooral vanwege het lekkere weer en de rust. Maar bij een emigratie komt veel kijken. Dit moet u in ieder geval regelen.

DigiD

Heeft u nog geen DigiD? Vraag dit dan aan voordat u zich uitschrijft bij uw gemeente. Het is makkelijker om een DigiD vanuit Nederland aan te vragen dan vanuit het buitenland. Met uw DigiD kunt u ook vanuit het buitenland digitaal zaken regelen bij Nederlandse organisaties, zoals de Belastingdienst.

Uitschrijven

Als u verhuist naar het buitenland, moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente waar u nu woont. Op dat moment wordt u automatisch ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Instanties als het UWV, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben toegang tot de RNI. Zodra zij weten dat er iets verandert in uw situatie, zetten zij dat in RNI. Pensioenfondsen kunnen de informatie in RNI ook gebruiken.

Verhuizen in het buitenland

Verhuist u in het buitenland naar een ander adres? Zorg dan dat uw nieuwe adres in RNI komt te staan. Dit kunt u online doorgeven op nederlandwereldwijd.nl/rni. Dit kan ook bij gemeenten met een RNI-loket. Het maakt niet uit naar welke gemeente u gaat. Deze gemeenten vindt u op Nederlandwereldwijd.nl

Wonen

Als u een huis koopt in het buitenland, krijgt u te maken met de regels die in dat land gelden. Bijvoorbeeld (lokale) belastingen die u misschien moet betalen. Het is verstandig hierover advies te vragen aan een financieel en/of juridisch adviseur die ervaring heeft met het land van uw keuze. In landen waar veel Nederlanders wonen, zoals Spanje, zijn veel deskundigen die zich gespecialiseerd hebben in advisering van nieuwkomers. Het kan verstandig zijn om de eerste tijd een huis te huren. Dan kunt u rustig ontdekken of het land echt zo goed bevalt als u dacht. Kopen kan altijd nog.

Erven

Als u in het buitenland woont en overlijdt, geldt in principe het erfrecht van het land waar u woont. Het kan daardoor gebeuren dat de erfenis anders wordt verdeeld dan u had gedacht. Als u uw erfenis wilt regelen volgens het Nederlands recht, moet u bij de notaris vastleggen dat u wilt dat uw erfenis volgens Nederlands recht wordt afgehandeld. Als u een huis heeft gekocht, is het altijd verstandig om met de notaris te bespreken wat de regels zijn bij overlijden.

Levensbewijs

Ontvangt u AOW? Dan krijgt u als u in het buitenland woont elk jaar een formulier ‘Levensbewijs’ van de SVB. Dit formulier moet u invullen en ondertekenen. Het formulier moet ook ondertekend worden door een officiële instantie of notaris in het land waar u woont.

AOW

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en naar een ander land in de Europese Unie verhuist, blijft de SVB uw AOW-uitkering gewoon doorbetalen. Buiten de Europese Unie heeft Nederland met veel landen een sociaalzekerheidsverdrag. Ook daar wordt uw AOW-uitkering gewoon doorbetaald. Maar als u verhuist naar een land waarmee Nederland geen sociaalzekerheidsverdrag heeft, wordt de alleenstaanden-AOW niet uitgekeerd. Dan ontvangt u de (lagere) gehuwden-AOW, ook als u alleenstaand bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor Brazilië, Tanzania en Venezuela. Op Svb.nl kunt u opzoeken wat de regels zijn voor het land waar u naartoe gaat.

Wilt u uw AOW ontvangen op een nieuwe bankrekening die u heeft geopend in het buitenland? Geef uw nieuwe bankrekeningnummer dan door aan de SVB. De SVB maakt AOW voor Nederlanders in het buitenland over aan Citibank. Citibank zorgt ervoor dat de AOW op uw buitenlandse bankrekening terechtkomt. De kosten hiervoor verschillen per land. U betaalt per betaling maximaal 48 cent.

Bankzaken

Als u verhuist naar een land binnen Europa, dan kunt u in veel gevallen uw Nederlandse bankrekening blijven gebruiken. Voor landen buiten Europa geldt dat niet altijd. Uw bank kan u daarover meer vertellen.

Hoogte van de AOW

Verhuist u naar het buitenland en heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw AOW-uitkering. Voor elk jaar dat u in het buitenland woont, gaat uw AOW-uitkering met 2 procent omlaag. Dus als u vanaf uw 67ste AOW krijgt en u verhuist op uw 62ste naar het buitenland, krijgt u 10 procent minder AOW.

Pensioen

Uw pensioenfonds blijft uw pensioen gewoon uitkeren. Uw pensioenfonds kan uw nieuwe adresgegevens vinden in RNI. Sommige pensioenfondsen willen dat u zelf uw nieuwe adresgegevens aan hen doorgeeft. Vraag dit na bij uw pensioenfonds. Het kan zijn dat uw pensioenfonds jaarlijks vraagt om een levensbewijs. Dit is vergelijkbaar met het levensbewijs waar de SVB om vraagt. 

Belastingen

Als u in het buitenland woont, betaalt u meestal in Nederland inkomstenbelasting over uw inkomsten uit Nederland, zoals pensioen en AOW. Het kan zijn dat u in uw nieuwe land ook belasting moet betalen. Nederland heeft met veel landen verdragen gesloten om te voorkomen dat mensen dubbel belasting betalen. Wilt u weten wat in uw situatie de regels zijn? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon Buitenland.

Zorgverzekering

Als u met pensioen bent en naar een ander land van de Europese Unie verhuist, betaalt Nederland uw medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet hiervoor een speciale bijdrage betalen aan het CAK. Ook als u verhuist naar een land waarmee Nederland een verdrag heeft over het verzekeren van zorg, kunt u hiervan gebruikmaken. Meestal houdt de SVB of uw pensioenfonds de bijdrage aan het CAK in op uw AOW of pensioen. Als het land waar u gaat wonen geen EU-lidstaat is en ook geen land waarmee Nederland een verdrag heeft, moet u zelf een zorgverzekering afsluiten. Meer informatie kunt u vinden op hetcak.nl.

Schadeverzekeringen

De meeste schadeverzekeringen (bijvoorbeeld voor auto of reis) kunnen niet doorlopen als u emigreert. Sommige verzekeringen moeten uiterlijk per emigratiedatum worden beëindigd. Voor andere verzekeringen geldt een overbruggingsperiode. Vraag altijd aan uw verzekeraar wat de regels per verzekering rond emigratie zijn. Zo weet u precies hoe het zit en voorkomt u dat u premie betaalt terwijl u (mogelijk) geen dekking heeft.