Dit moet u weten over de WOZ waarde

Als u een eigen huis heeft, krijgt u aan het begin van ieder jaar bericht van de gemeente over de WOZ-waarde van uw woning. WOZ staat voor de wet Waardering Onroerende Zaken. Ook huurders kunnen met de WOZ te maken krijgen. Dit is wat u moet weten.

Wat is de WOZ?

De wet Waardering Onroerende Zaken schrijft voor hoe de WOZ-waarde van onroerend goed in Nederland bepaald moet worden. Op basis van deze wet stelt de overheid de waarde van huizen en appartementen overal in Nederland op dezelfde manier vast. Gemeenten voeren deze wet uit. Uw gemeente stuurt u een bericht waarin staat wat de WOZ-waarde van uw woning is op 1 januari van het vorige jaar. Dat is de peildatum. In 2023 geldt dus de waarde van 1 januari 2022.

Hoe stelt de gemeente de WOZ-waarde vast?

De gemeente berekent de WOZ-waarde van een woning met behulp van de prijzen van vergelijkbare woningen die rond de peildatum zijn verkocht. Bij deze vergelijking kijkt de gemeente alleen naar algemene kenmerken, zoals de grootte van de woning, het bouwjaar en het aantal kamers. Bijzondere omstandigheden, zoals een verouderde keuken en sanitair, spelen geen rol in de berekening. De waardebepaling is dus niet zo nauwkeurig als een taxatie.

Welke belastingen zijn afgeleid van de WOZ-waarde?

Aan de hand van de WOZ-waarde worden verschillende belastingen bepaald. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt. Dit zijn de heffingen die van de WOZ-waarde worden afgeleid.

Inkomstenbelasting
Over uw eigen huis betaalt u inkomstenbelasting. U hoeft niet over de volledige waarde inkomstenbelasting te betalen, maar over een klein deel. De belastingdienst telt daarvoor een bedrag bij uw inkomen op, het eigenwoningforfait. Voor het belastingjaar 2023 is het eigenwoningforfait 0,35 procent van de WOZ-waarde. Dit geldt voor huizen met een WOZ-waarde van 75.000 euro tot ruim een miljoen euro. Voor het belastingjaar 2022 was het eigenwoningforfait 0,45 procent van de WOZ-waarde.

Onroerendezaakbelasting
Als u een eigen huis heeft, betaalt u ook belasting aan de gemeente. Dat heet onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders betalen geen ozb. Het tarief van de ozb is een percentage van de WOZ-waarde. Het tarief verschilt per gemeente.

Rioolheffing
Iedereen betaalt mee aan de kosten voor waterbeheer. Veel gemeenten brengen hiervoor een vast bedrag in rekening. Sommige gemeenten leiden de rioolheffing af van de WOZ-waarde.

Waterschap
Iedereen betaalt mee aan de werkzaamheden van het waterschap. Er zijn drie heffingen. De eerste is voor inwoners in het algemeen, de tweede voor eigenaren van gebouwen en de derde voor eigenaren van grond. Als u een eigen huis heeft, gebruikt het waterschap uw WOZ-waarde om uw heffing te bepalen. Daarnaast betaalt u een zuiveringsheffing voor het schoon houden van het oppervlaktewater.

Erf- en schenkbelasting
Als u een huis erft of door schenking krijgt, dan moet u daarover meestal erfbelasting of schenkbelasting betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt onder andere af van de WOZ-waarde. U mag zelf kiezen of u belasting betaalt over de WOZ-waarde van het jaar waarin het huis uw eigendom werd of van het jaar daarna.

Hoe weet ik wat de WOZ-waarde van een andere woning is?

Alle WOZ-waardes zijn openbaar. U kunt ze vinden op het WOZ-waardeloket. Sommige gemeenten zijn nog niet aangesloten op dit loket. In dat geval staat de informatie op de site van de gemeente. De WOZ-waarde kan u helpen als u verhuisplannen heeft. De WOZ-waardes geven een goede indruk van de huizenprijzen in een bepaald gebied.

Wanneer heeft het zin om bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is een schatting van de werkelijke waarde. De schatting houdt geen rekening met de specifieke kenmerken van uw huis. Het kan zinvol zijn om bezwaar te maken als uw huis is vergeleken met huizen die beter zijn dan uw huis. Als uw huis bijvoorbeeld slechter is onderhouden, minder gunstig ligt of een verouderde keuken of badkamer heeft, vermindert dat de waarde. In dat geval kan het zin hebben om bezwaar te maken tegen de WOZ-waardebeschikking.

Heeft een hoge WOZ-waarde ook voordelen?

Ja, een hoge WOZ-waarde kan leiden tot een lagere hypotheekrente. Betaalt u nu een renteopslag, omdat u een groot deel van de waarde van de woning heeft geleend? Dan kan de bank die opslag verlagen als de woning meer waard is geworden. Met de WOZ-waarde kunt u de hogere waarde bewijzen. Ook als u uw huis wilt verkopen, kan een hoge WOZ-waarde gunstig zijn. Kopers brengen daardoor misschien een hoger bod uit.

Is de WOZ ook belangrijk voor huurders?

De WOZ-waarde telt mee in het puntenstelsel, waarmee u de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning kunt berekenen. Bij een lagere WOZ-waarde betaalt u een lagere maximale huur. Betaalt u (bijna) de maximale huur die geldt voor uw woning? En is de WOZ-waarde te hoog vastgesteld? Dan kunt u er voordeel van hebben als de WOZ-waarde wordt verlaagd. U kunt dan bezwaar maken bij de gemeente. Als de gemeente de WOZ-waarde heeft verlaagd, kunt u bij de verhuurder huurverlaging aanvragen. Voor huurders die veel minder dan de maximale huur betalen en voor huurders in de vrije sector, heeft een lagere WOZ-waarde geen gevolg. U huurt in de sociale sector als uw huis een huurprijs heeft onder de 752,33 euro.