Dit moet u weten over Nationale HypotheekGarantie

Als u een woning koopt en een hypotheek afsluit, gaat u voor lange tijd de verplichting aan om betalingen te doen. Als uw inkomen verandert, kan het lastiger worden om de rente en aflossing te blijven betalen. Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft meer zekerheid, zodat u in bepaalde situaties toch in uw huis kunt blijven wonen als het tegenzit.

NHG geeft zekerheid bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van uw partner, werkloosheid,  arbeidsongeschiktheid of een scheiding. Als u uw hypotheek niet meer kunt betalen door één van deze gebeurtenissen, probeert NHG samen met uw bank om de hypotheek weer betaalbaar te maken. Daarmee wordt voorkomen dat u uw huis moet verkopen.

Het kan gebeuren dat het niet lukt om de hypotheek weer betaalbaar te maken. Het huis moet dan toch worden verkocht. Als u dan een restschuld overhoudt, scheldt NHG deze restschuld meestal kwijt.

Maximale lening

U kunt niet voor iedere woning een hypotheek afsluiten met NHG garantie. Het aankoopbedrag van een woning mag in 2023 maximaal 405.000 euro zijn. Voor de aankoop van een woning plus energiebesparende maatregelen kunt u meer lenen, tot maximaal 429.300 euro. Het extra bedrag moet volledig worden besteed aan die energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en/of een warmtepomp.

Bestaande lening verhogen

Lenen met NHG kan ook als u een bestaande lening verhoogt, bijvoorbeeld voor een verbouwing of voor het afkopen van erfpacht. U kunt NHG ook gebruiken als u een lening afsluit om een andere eigenaar uit te kopen, zoals een ex-partner of een mede-erfgenaam.

NHG voor senioren

Bent u 57 jaar of ouder, dan kunt u misschien gebruikmaken van een regeling die NHG speciaal voor oudere woningbezitters heeft gemaakt. Deze regelingen houden er rekening mee dat uw inkomen daalt na uw AOW-leeftijd. Als u 57 jaar of ouder bent, kijkt de bank niet alleen naar het inkomen dat u nu heeft, maar ook naar het pensioen dat u later gaat ontvangen. Het kan zijn dat u daardoor minder kunt lenen. Hetzelfde geldt als u de AOW-leeftijd al heeft bereikt. Dat kan het lastiger maken om een hypotheek te krijgen, ook als uw nieuwe maandlasten lager zijn dan de oude. NHG kijkt in dat geval naar uw werkelijke maandlasten en zorgt voor een hypotheek die voor u goed op te brengen is, ook als uw inkomen na uw pensionering daalt.

NHG heeft voor senioren twee verschillende regelingen.

Senioren Verhuisregeling

Als u binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt of als u al AOW ontvangt, kunt u bij een verhuizing naar een ander koophuis gebruikmaken van de Senioren Verhuisregeling. De Senioren Verhuisregeling maakt het mogelijk om een passende hypotheek te krijgen, met alle voordelen van NHG. Een voorwaarde is dat de nieuwe woning dezelfde of lagere maandlasten heeft en dat een deel van de hypotheek aflossingsvrij is. Aan de hand van deze maandlasten berekent NHG wat u verantwoord kunt lenen.

Tijdelijk Tekort regeling

Als u of uw partner AOW gaat ontvangen en uw gezamenlijke inkomen daardoor daalt, kunt u ook minder lenen. U kunt dan gebruikmaken van de Tijdelijk Tekort regeling. Ook daarbij gaat NHG uit van de werkelijke hypotheeklasten. Zo heeft u meer mogelijkheden om toch een hypotheek af te sluiten. Een voorwaarde is dat een deel van de hypotheek aflossingsvrij is. U kunt maximaal tien jaar van de Tijdelijk Tekort regeling gebruikmaken.

Hoeveel kost het?

Voor NHG betaalt u éénmalig een bedrag van 0,6 procent over het totale hypotheekbedrag. Dit bedrag kunt u aftrekken als u belastingaangifte doet. Veel banken rekenen voor een hypotheek met NHG een lagere hypotheekrente. Zo kunt u de extra kosten voor NHG meestal snel terugverdienen.

Een hypotheek met NHG afsluiten

Een hypotheek met NHG kunt u afsluiten bij de bank die de hypotheek verstrekt.