Een huis kopen voor uw kind, is dat verstandig?

Voor studenten en werkende jongeren is het vaak moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Wilt u uw kind daarbij helpen? Als uw eigen huis overwaarde heeft of als u voldoende spaargeld heeft, kan dat een goed idee zijn. Waar moet u rekening mee houden?

Een huis kopen en verhuren aan uw kind kan een handige manier zijn om uw kind aan woonruimte te helpen. Tegelijkertijd kan het een goede investering zijn, waar u geld aan kunt verdienen. Maar er zitten ook risico’s aan de koop van een huis voor de verhuur. Het is belangrijk om alle voor- en nadelen vooraf op een rij te zetten.

Waarom wilt een huis kopen?

Bepaal in de eerste plaats wat uw belangrijkste motivatie is. Wilt u vooral uw kind helpen? Dan zult u waarschijnlijk meer rekening houden met zijn of haar wensen wat betreft de buurt, het type woning en het aantal medehuurders. Is uw belangrijkste doel een hoger rendement op uw spaargeld te behalen? Reken dan zorgvuldig uit of u voldoende inkomsten kunt krijgen uit de verhuur en of de woning waardevast is. Is er veel geld nodig om de woning op te knappen? Of is de woning gebruiksklaar en kunt u hem direct verhuren? Dit zijn allemaal zaken die van invloed zijn op de opbrengsten. Sta daar dus goed bij stil.

Mag ik wel verhuren?

Als u uw huis wilt gaan verhuren aan studenten, zoek dan vooraf uit of hiervoor speciale regels gelden. Veel studentensteden hebben beperkingen gesteld aan het verhuren van kamers. Soms mogen in één woning niet meer dan twee of drie huurders wonen. Wilt u uw woning aan meer huurders verhuren, dan heeft u een vergunning nodig. En die vergunning kunt u lang niet altijd krijgen. Soms mag u een huis alleen kopen als u er zelf gaat wonen. In de koopovereenkomst staat dan een ‘zelfbewoningsplicht’. U mag de woning dan ook niet doorverkopen binnen een bepaalde termijn. Vooral woningbouwverenigingen nemen zo'n clausule op bij de verkoop van oudere sociale huurwoningen. Het is verstandig om dit eerst uit te zoeken.

Hoe betaal ik de woning?

U kunt de woning op verschillende manieren betalen. Dit is afhankelijk van uw financiële situatie. Misschien kunt u de woning gedeeltelijk of helemaal betalen met spaargeld. Als u voldoende overwaarde heeft in uw eigen huis, kunt u misschien een tweede hypotheek nemen. Vraag hierover advies aan de bank. U kunt ook een hypotheek afsluiten op het nieuwe huis dat u gaat kopen. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig van uw bank. Bespreek de mogelijkheden met uw adviseur.

Hoe pak ik de verhuur aan?

U kunt ervoor kiezen om uw eigen kind geen huur te laten betalen. Toch heeft het ook voordelen om dat wel te doen. Dat geeft duidelijkheid. U zorgt voor woonruimte en daar staat een prijs tegenover. Uw zoon of dochter leert hoe het met de studiefinanciering alle noodzakelijke kosten kan betalen. Voor u geeft het een beter inzicht in het rendement. Maak ook goede afspraken over het betalen van de energiekosten. Die zijn altijd voor rekening van de gebruiker.

Hoeveel huur vraag ik?

Er zijn duidelijke regels voor de maximale hoogte van de huurprijs van een woning en van een kamer. Op de site van de Huurcommissie kunt u de maximale huurprijs van een woning en van een kamer berekenen. Daarnaast kunt u op Kamernet.nl kijken wat andere verhuurders vragen. Zo krijgt u een beeld wat een eerlijke huurprijs is. Bovenop de kale huurprijs komen de servicekosten. Dat is een voorschot voor gas, licht, water, internet en lokale heffingen, zoals de afvalstoffenheffing. Op de servicekosten mag u geen winst maken. U mag alleen de werkelijke kosten in rekening brengen. Ieder jaar moet u een afrekening maken.

Hoe zit het met de belasting?

Een tweede huis valt in box 3, net zoals spaargeld. Dat betekent dat u de WOZ-waarde moet optellen bij uw vermogen. Als u het huis met eigen geld koopt, verandert er wat dat betreft dus niets. In beide gevallen betaalt u de belasting op vermogen, de vermogensrendementsheffing. Heeft u geld geleend, dan kunt u de schuld aftrekken van uw vermogen in box 3. De hypotheekrente en kosten kunt u niet aftrekken van de belasting. Daar staat tegenover dat u geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de huurinkomsten.
  • Let op: In 2021 wordt de overdrachtsbelasting verhoogd voor kopers die niet zelf in het huis gaan wonen. Ouders die een huis kopen voor hun kind moeten dan 8 procent betalen. Als het kind zelf een huis koopt en nog geen 35 is, hoeft het in 2021 geen overdrachtsbelasting te betalen. Kopers boven de 35 die zelf in het huis gaan wonen, betalen 2 procent overdrachtsbelasting in 2021. In 2020 betaalt iedereen 2 procent overdrachtsbelasting.

Kan mijn kind huurtoeslag ontvangen?

Huurtoeslag is alleen mogelijk voor een zelfstandige woonruimte, niet voor kamerhuur. Woont uw kind alleen, dan hangt het recht op huurtoeslag af van zijn of haar inkomen, spaargeld en de hoogte van de huur.

Kan ik de huur altijd opzeggen?

Huurders van een studentenkamer hebben huurbescherming. Dat betekent dat u de huur niet zomaar kunt opzeggen. Eventueel kunt u een tijdelijk huurcontract aangaan, bijvoorbeeld voor één, twee of drie jaar. Vijf jaar is het maximum voor een tijdelijk huurcontract. Drie maanden tot één maand voor het contract afloopt, moet u de huurder een brief of e-mail sturen met daarin de einddatum. U kunt een tijdelijk huurcontract niet tussentijds opzeggen, de huurder mag dat wel. Ook kunt u het tijdelijke contract niet verlengen. U mag wel een nieuw huurcontract aanbieden, maar dat moet dan voor onbepaalde tijd zijn.

Hoe voorkom ik scheve gezichten bij de andere kinderen?

Pak het zakelijk aan en spreek een redelijk huur af. Dan heeft het kind dat van u huurt geen financieel voordeel in vergelijking met de andere kinderen.