Financieel misbruik ouderen bestrijden

Banken onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik bij ouderen.

Ouderen kunnen op allerlei manieren slachtoffer worden van financieel misbruik. Bijvoorbeeld als een bekende een paar boodschappen doet voor zichzelf met de pinpas van de buurvrouw voor wie hij of zij zorgt. Of een familielid dat een oudere bezoekt en op een onbewaakt ogenblik geld uit de portemonnee haalt. Of zelfs iemand die druk uitoefent op een oudere om in het testament opgenomen te worden.

Opvallend aan financieel misbruik van ouderen is de dader: in 85 procent van de gevallen is dat een familielid. Om financieel misbruik in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen, is staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in december 2016 een campagne gestart om het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Ook bij de banken is het onderwerp erg actueel.

Rabobank loopt voorop

Banken hebben allerlei maatregelen genomen om deze vormen van misbruik te voorkomen. Volgens ouderenorganisatie Anbo loopt de Rabobank hierbij voorop. Zo heeft de bank bijvoorbeeld seniorenadviseurs die ouderen helpen bij hun bankzaken. Ze geven tips zoals het verlagen van daglimieten op de pinpas. Ook zijn ze getraind in het herkennen van signalen van dementie. Daarnaast geeft de Rabobank workshops voor ouderen en begeleidt ze mensen die ondanks ouderdomsgebreken zelf hun bankzaken willen doen. 

Om ouderen heen staan

Volgens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, gebeurt het te vaak dat ouderen slachtoffer worden van financieel misbruik in situaties waarin ze juist veel vertrouwen hebben in mensen die later de dader blijken te zijn. Daarom is er veel schaamte en aarzeling bij ouderen om er melding van te maken. Ouderen zelf, familie, bankmedewerkers, zorgverleners, notarissen, omwonenden: iedereen zou om ouderen heen moeten staan en hen beschermen. Als u een situatie niet vertrouwt, kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Veilig Thuis voor hulp of advies.