Gekort op uw AOW? Vraag een aanvulling aan

Als u AOW ontvangt en een inkomen onder het bestaansminimum heeft, kunt u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) krijgen. De helft van de mensen die hier recht op heeft, vraagt deze aanvulling niet aan. Misschien komt u wel in aanmerking voor een AIO-aanvulling. Of kent u iemand die er recht op heeft.

Tienduizenden AOW-ontvangers weten niet dat ze recht hebben op een aanvulling van hun inkomen. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer laat zien dat het vooral gaat om mensen tussen de 70 en 79 jaar oud met een hoge overwaarde in de eigen woning en een inkomen dat iets onder bijstandsniveau ligt. Overwaarde is het verschil tussen de resterende schuld en de WOZ-waarde.

Waarom te weinig AOW?

Als u AOW ontvangt, kunt u toch een inkomen hebben onder bijstandsniveau. Dat komt bijvoorbeeld vaak voor als u jarenlang in het buitenland heeft gewoond. U heeft dan te weinig AOW-rechten opgebouwd. Ook (echt)paren waarvan slechts één van beide partners een AOW-uitkering ontvangt, kunnen in de problemen komen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan zelf niet zien welke mensen recht hebben op een aanvulling. De SVB heeft daarvoor gegevens nodig van het UWV en van de Belastingdienst. Deze instanties mogen die gegevens niet uitwisselen vanwege de strenge privacywetgeving. Ontvangt u AOW en heeft u een inkomen onder bijstandsniveau? Dan moet u de aanvulling dus zelf aanvragen.

Wie heeft recht op een AIO-aanvulling?

U heeft recht op een AIO-aanvulling als u:
  • de AOW-leeftijd heeft;
  • in Nederland woont;
  • geen of een onvolledige AOW ontvangt;
  • geen of weinig andere inkomsten ontvangt;
  • niet te veel vermogen bezit.
Als u wel een volledige AOW ontvangt, maar uw partner (nog niet), dan kunt u een AIO-aanvulling krijgen als u en uw partner geen of weinig andere inkomsten hebben en niet te veel vermogen bezitten. Hierbij ligt de grens voor vermogen zoals spaargeld op 7605 euro per persoon. Is er een koopwoning, dan kijkt de SVB naar de overwaarde. Bij een overwaarde tot 64.100 euro is er recht op een AIO-aanvulling. Bij een hogere overwaarde is een AIO-aanvulling mogelijk in de vorm van een renteloze lening. Deze bedragen gelden in 2023.

Controleer of u in aanmerking komt

Op de site van de Sociale Verzekeringsbank staat een AIO check. Hiermee kunt u snel bepalen of u recht heeft op een AIO-aanvulling. U vult inkomsten, vermogen en schulden van u en uw eventuele partner in. De AIO check geeft direct de uitkomst.

AIO-aanvulling aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u na het invullen van de AIO.Check uw naam en adres invullen. De SVB stuurt u dan een aanvraagformulier.