Geldzaken vaak een rommeltje; zo pakt u het aan

Volgens het Nederlands Instituut Budgetvoorlichting (Nibud) worstelt minstens 40 procent van de Nederlanders met de financiële administratie.

Zowel jong als oud heeft moeite met het op orde houden van de administratie.  Mensen die het lastig vinden om hun administratie bij te houden hebben vaker belastingachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie op orde hebben. Dit blijkt uit het rapport Financiële administratie 2018 van het Nibud. Vaak ontbreekt bij deze groep ook het overzicht of ze genoeg geld opzij hebben gezet. Door het gebruik van automatische incasso’s vergeet 44 procent van de Nederlanders dat ze lopende abonnementen hebben. Drie op de tien Nederlanders kunnen rekeningen niet betalen omdat andere betalingen via automatische incasso’s hun geld al hebben opgemaakt. Consumenten krijgen geen herinneringen meer van bestaande abonnementen en bijbehorende rekeningen omdat veel berichten niet meer letterlijk door de brievenbus op de deurmat vallen. Drie op de tien Nederlanders krijgt bijna alle rekeningen per e-mail of online in de mijn-omgeving. Consumenten geven aan belangrijke documenten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post. Met een geordende administratie heb je minder vaak betalingsachterstanden, zie je minder vaak een rekening over het hoofd en heb je minder onbewuste abonnementen.

Ondersteuning

18 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan het ingewikkeld te vinden dat steeds meer berichtenverkeer digitaal, per mail en/of via mijn-omgevingen verloopt. Het Nibud schat in dat het werkelijke aantal Nederlanders dat moeite heeft met de digitalisering hoger ligt, omdat laaggeletterden en 65-plussers niet aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Daarom denkt het Nibud dat minstens 1 op de 5 Nederlanders moeite heeft met de digitalisering van de administratie. Deze groep betaalt duidelijk vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie en komt minder op mijn-omgevingen zoals die van de zorgverzekeraar of zoals mijnoverheid.nl. Uit het rapport blijkt dat minstens 16 procent van de 18- tot 35-jarigen moeite heeft met digitalisering van het berichtenverkeer. Van de 50- tot 65-jarigen is dat 22 procent.
Het Nibud pleit ervoor meer rekening te houden met deze doelgroep. Zo zouden bedrijven en organisaties belangrijke informatie ook altijd kosteloos per brievenpost moeten versturen, als consumenten daarom vragen. En dit zou zo eenvoudig mogelijk te regelen moeten zijn; een telefoontje zou moeten volstaan. Voor een goede financiële administratie moet men volgens het Nibud het volgende doen:
  1. Belangrijke documenten op een geordende manier bewaren
  2. De mijn-omgeving bekijken zodra er een melding is
  3. Dagelijks e-mail en brievenpost bekijken
  4. Wekelijks de administratie bijwerken en rekeningen betalen
  5. Als er een partner is, maandelijks de financiële administratie samen bespreken