Heb ik een uitvaartverzekering nodig?

Vroeger had bijna iedereen een uitvaartverzekering, van jong tot oud. Tegenwoordig vinden veel mensen dat niet meer nodig, omdat ze de uitvaart ook op een andere manier kunnen betalen. Dit zijn de keuzes die u kunt maken.

Een eenvoudige uitvaart kost al snel 7500 euro. Als er veel mensen komen of als u speciale wensen heeft, dan kan de rekening voor een crematie of begrafenis hoger uitvallen. Als u een uitvaartverzekering heeft, worden deze kosten voor een deel of helemaal vergoed.

Soorten verzekeringen

Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen, een verzekering in natura en een verzekering die geld uitkeert. Een combinatie van de twee vormen is ook mogelijk.

Een naturaverzekering vergoedt de kosten van de crematie of begrafenis samen met een aantal producten en diensten die u vooraf heeft afgesproken, zoals de kist, de bloemen en de catering. De uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartondernemer met wie de verzekeraar samenwerkt.

Een geldverzekering keert een geldbedrag uit waarmee de nabestaanden de uitvaart helemaal of voor een groot deel kunnen betalen.

Uitvaartdeposito

Bij een uitvaartdeposito spaart u op een geblokkeerde rekening bij een uitvaartverzekeraar. Geblokkeerd betekent dat u het geld niet voor andere doelen kunt gebruiken. Soms is een grote eerste storting verplicht. Sommige uitvaartverzekeraars vergoeden een (lage) spaarrente. Omdat het hier om een spaarrekening gaat en niet om een verzekering, geldt er geen maximum leeftijd en hoeft u geen vragen te beantwoorden over uw gezondheid.

Het uitvaartdeposito wordt bij overlijden gebruikt voor de uitvaart. De nabestaanden kunnen het geld dat vrijkomt niet gebruiken voor iets anders. Als na het betalen van de uitvaart een deel van het gespaarde bedrag overblijft, wordt het restbedrag op een nieuw deposito gestort voor de uitvaart van een nabestaande. Een klein bedrag kan ook worden uitgekeerd. Een uitvaartdeposito valt niet onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat u geen garantie heeft dat u het geld terugkrijgt als de aanbieder failliet gaat. Het tegoed op een uitvaartdeposito telt mee als vermogen voor de inkomstenbelasting.

Spaargeld

Een andere mogelijkheid om de uitvaart te betalen is geld opzijzetten, bijvoorbeeld op een spaarrekening of deposito bij een bank. Op een deposito is de rente over het algemeen iets hoger. Daar staat tegenover dat het spaargeld een aantal jaren vaststaat. Bij de meeste deposito’s mag het geld wel altijd worden opgenomen als de rekeninghouder overlijdt. Een andere mogelijkheid is beleggen. Overweegt u om te gaan sparen of beleggen voor uw uitvaart, dan is het goed om dit te bespreken met uw adviseur.

Erfenis

Als u niets regelt, moeten uw erfgenamen de uitvaart betalen. Heeft u voldoende bezit, bijvoorbeeld een eigen huis, dan kunnen zij de rekening betalen uit de erfenis. Het kan betekenen dat zij de kosten moeten voorschieten. Is er niet genoeg geld om de uitvaart te betalen, dan is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Wensen vastleggen

U kunt uw uitvaart zelf vormgeven. U kunt uw wensen bespreken met een uitvaartondernemer, of met uw naasten. Ook kunt u uw wensen op papier zetten. U kunt zelf een verklaring opstellen. Zorg dat uw nabestaanden weten dat er een schriftelijke verklaring is, zodat ze uw wensen kunnen respecteren.

Oude uitvaartverzekering

Veel ouders hebben vroeger een uitvaartverzekering afgesloten voor hun kinderen. Heeft u nog een oude polis van een verzekeringsmaatschappij die niet meer bestaat? Dan kunt u bij de informatiedesk van De Nederlandsche Bank navragen wie de rechtsopvolger is. Bij die rechtsopvolger kunt u informatie vragen over de verzekering.

Weet u niet zeker of er voor u een uitvaartverzekering is afgesloten en kunt u het niet meer navragen aan uw ouders, dan kunt u de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars inschakelen. U kunt alleen een aanvraag doen voor uzelf of voor een overledene. De aanvraag gaat via een digitaal formulier. Als een verzekeraar een polis vindt, krijgt u bericht. De procedure duurt twee tot drie maanden. Krijgt u in die periode geen bericht, dan mag u aannemen dat er niets gevonden is. De zoekservice is gratis. Vanwege de hoeveelheid werk kan het Verbond van Verzekeraars niet meer dan honderd aanvragen per maand verwerken.