Heb ik recht op een reiskostenvergoeding als ik voor iemand zorg?

Mantelzorgers reizen soms met de auto of het openbaar vervoer om voor hun naaste te kunnen zorgen. Worden die kosten op de één of andere manier vergoed?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de reiskosten die u als mantelzorger maakt (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Lang niet alle mantelzorgers zullen hiermee uit de kosten zijn, maar alle kleine beetjes helpen.  

Vergoeding van de gemeente

Sommige gemeenten bieden een vergoeding voor reiskosten voor mantelzorgers, soms alleen voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Ook een gratis parkeervergunning behoort tot de mogelijkheden. Rijdt degene voor wie u zorgt met u mee, omdat hij of zij zelf niet meer kan rijden? Dan kunt u misschien gebruik maken van een gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart) op naam van degene voor wie u zorgt. Hiermee kunt u gratis parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, bijvoorbeeld bij winkelcentra en ziekenhuizen. Vraag ernaar bij de gemeente.

Mantelzorgwaardering

Veel gemeenten geven een geldbedrag of organiseren een jaarlijkse activiteit voor mantelzorgers. Uit onderzoek van belangenvereniging MantelzorgNL blijkt dat de gemiddelde mantelzorgwaardering 112 euro bedraagt. Kijk op de website van de gemeente hoe de mantelzorgwaardering is geregeld. Soms moet de zorgvrager de mantelzorgwaardering aanvragen. Er zijn ook gemeenten waarin iedereen een mantelzorger kan aanmelden. Lees meer in het artikel Mantelzorgwaardering, wat is dat?

Vergoeding van uw naaste

Mantelzorg is vrijwillig en bijna altijd onbetaald. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u extra kosten moet maken om zorg te kunnen geven. Het is helemaal niet gek om te vragen om een reiskostenvergoeding aan degene voor wie u zorgt. Als hij of zij weinig te besteden heeft, kunt u ook een gedeeltelijke vergoeding vragen.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in sommige gevallen te gebruiken voor de betaling van een mantelzorger. De mantelzorger moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb is bedoeld. Een pgb vanuit de Wmo kunt u gebruiken voor huishoudelijke hulp. Een pgb vanuit de zorgverzekeringswet is uitsluitend bedoeld voor wijkverpleging. De mantelzorger moet de inkomsten vanuit het pgb aangeven bij de belasting. Ook moet u zorgen voor een officiële zorgovereenkomst. Lees meer hierover in het artikel Alles over het persoonsgebonden budget.

Zorgverzekering

Zorgverzekeraars vergoeden geen reiskosten voor mantelzorgers. In sommige gevallen kunt u wel reiskosten voor ziekenbezoek vergoed krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dat kan alleen als iemand met wie u samenwoont is opgenomen in een instelling. De voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. Kijk de polis hierop na of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Aftrekken bij de belastingaangifte

Reiskosten voor mantelzorg kunt u niet aftrekken bij uw belastingaangifte. De reiskosten voor ziekenbezoek aan iemand met wie u samenwoont zijn soms aftrekbaar. Dat geldt alleen als uw huisgenoot langer dan een maand is opgenomen. De instelling moet op minimaal 10 kilometer van uw huis liggen. Raadpleeg voor de exacte voorwaarden de website van de Belastingdienst.

OV-begeleiderskaart

Reist u samen met degene voor wie u zorgt met het openbaar vervoer? En is uw begeleiding nodig om veilig te kunnen reizen? Dan kan hij of zij een OV-Begeleiderskaart aanvragen, zodat u altijd gratis meereist. Gebruikt degene voor wie u zorgt vervoersdienst Valys? Dan mag hij of zij een gratis begeleider meenemen. Meer informatie vindt u in het artikel Hulp met het openbaar vervoer of vervoer op maat.