Heb ik recht op een sociale huurwoning?

Of u recht heeft op een goedkope huurwoning, hangt onder meer af van de huur en uw inkomen.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u zich inschrijven bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de verdeling van sociale huurwoningen in uw gemeente. Meestal is dit een woningcorporatie, u kunt dit navragen bij uw gemeente. Bij de gemeente kunt u ook terecht voor een huisvestingvergunning, als u die nodig heeft. De regels hiervoor verschillen per gemeente.

Maximale huurprijs

De woningcorporatie bij wie u een huis wilt huren, kan ook eisen stellen. Bijvoorbeeld aan de hoogte van uw inkomen of de gezinsgrootte. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning bedraagt 720,42 euro.

Hoogte inkomen

huis bezichtigen, nieuw huis

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80 procent van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 38.035 euro (2019). 10 procent mag naar huishoudens met een inkomen tussen 38.035 euro en 42.436 euro. En 10 procent mag naar de hogere inkomens.

Informeer dus altijd bij uw lokale sociale verhuurder naar de mogelijkheden, maar in het algemeen geldt: hoe hoger uw inkomen, des te kleiner de kans op een sociale huurwoning.

Vermogen?

Uw vermogen heeft indirect invloed op het recht op een huurwoning. De inkomsten uit vermogen, bijvoorbeeld rente die u ontvangt uit sparen en beleggen (box 3 van de inkomstenbelasting), tellen mee in de berekening van het inkomen.

Recht op huurtoeslag

Om wonen voor iedereen betaalbaar te houden, keert de overheid huurtoeslag uit. Voor de toekenning van huurtoeslag geldt een harde vermogensgrens.

Voor AOW-gerechtigde huurders is het maximale vermogen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag beperkt tot 30.360 euro per persoon (2019). Is uw vermogen hoger dan de vrijstelling van 30.360 euro? Dan vervalt het recht op huurtoeslag. Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan geldt dezelfde vermogensgrens.

De inkomensgrens voor huurtoeslag (2019):

  • € 22.700 voor alleenstaanden
  • € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd
  • € 22.675 voor eenpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.
  • € 30.800 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.

 

ZIE OOK kopen of huren