Heb ik recht op huurtoeslag?

Ik woon in een huurhuis en ontvang sinds kort pensioen. Heb ik recht op huurtoeslag?

Dat u met pensioen bent gegaan is op zich geen reden om huurtoeslag te krijgen. Maar het kan er wel toe leiden. Er zijn een aantal criteria waar u aan moeten voldoen om huurtoeslag te krijgen. Zo mag de huur niet te hoog zijn, maximaal 808,06 euro.  Bovendien mag uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger zijn dan 33.748 euro. Of u huurtoeslag krijgt hangt ook af van de leeftijd en de samenstelling van het huishouden.

De strikte inkomensgrenzen om voor huurtoeslag in aanmerking te komen zijn verruimd ten opzichte van een paar jaar geleden. Pas boven een inkomen van circa 38.645 euro voor een alleenstaande en 44.747 euro voor partners, geldt helemaal geen recht op huurtoeslag meer. Hoe hoog uw inkomen precies mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Bij het berekenen van uw inkomen moet u naar het inkomen van uzelf en uw (toeslag)partner kijken. Maar als u een medebewoner heeft, dan telt ook dit inkomen mee. Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van uw huishouden en die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders die bij u woont. Een medebewoner telt alleen voor de huurtoeslag mee. Verhuurt u een kamer, dan telt het inkomen van deze onderhuurder niet mee. Heeft u inwonende kinderen van 23 jaar of ouder, dan telt hun inkomen mee als dat meer is dan  5432 euro (2023) per jaar. Het inkomen dat u opgeeft is het verzamelinkomen. Dat is het inkomen uit box 1 min de aftrekposten, 2 en 3 samen, kortom het inkomen waarover u belasting betaalt.

Als uw vermogen op 1 januari 2023 meer dan 33.748 euro per persoon was, dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Heeft u groene beleggingen, dan tellen die voor het bepalen van het vermogen voor de huurtoeslag mee.

Op de site van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.