Het prijsplafond en de energietoeslag verdwijnen. Hier moet u op letten.

In 2022 gingen de energieprijzen flink omhoog. Om te zorgen dat mensen toch hun energierekening konden blijven betalen, voerde de regering het prijsplafond en de energietoeslag in. Deze maatregelen komen in 2024 niet meer terug. Dit kan gevolgen hebben voor u.

Door het prijsplafond betaalt u tot een bepaald verbruik een vaste prijs voor uw stroom en gas. Voor de eerste 1200 kubieke meter gas betaalt u maximaal 1,45 euro per kubieke meter. Voor de eerste 2900 kilowattuur (kWh) stroom, betaalt u niet meer dan 40 cent per kWh. Dit verbruik is gelijk aan de hoeveelheid energie die een gemiddeld huishouden verbruikt. U betaalt over dit verbruik nooit meer dan de tarieven van het prijsplafond, ook niet als de tarieven in het contract hoger zijn.

Prijsplafond verdwijnt

Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt het prijsplafond. Vanaf dat moment gaat u voor alles wat u verbruikt de tarieven betalen die in uw contract staan. Dat kan betekenen dat uw energierekening meteen omhoog gaat. Het is dus verstandig om na te kijken welke tarieven in uw contract staan. Misschien kunt u overstappen naar een contract met een lager tarief.

Uit welke contracten kunt u kiezen?

Energieleveranciers bieden verschillende contracten aan, zoals vaste contracten, variabele contracten en modelcontracten. Bij vaste contracten ligt de prijs voor een langere periode vast, bijvoorbeeld een jaar. Bij variabele contracten kan de prijs iedere maand veranderen. Bij een modelcontract kan de prijs twee keer per jaar worden aangepast.

Dit jaar zijn de energieprijzen voor alle contractvormen gedaald. De prijs van het modelcontract daalde het meest. Wat er in de toekomst met de energieprijzen gaat gebeuren, is onzeker. Als de energieprijzen omhoog gaan, merkt u dat het eerst bij een variabel contract. Een modelcontract geeft iets meer zekerheid, maar alleen een contract met vaste tarieven geeft zekerheid voor een langere periode. Het kan dus verstandig zijn om een vast contract af te sluiten. Sinds er weer meer vaste contracten worden aangeboden, kiezen steeds meer mensen hiervoor.

Vast contract is nu echt vast

Als de energieprijs daalt, is een contract met vaste tarieven minder gunstig. Uw maandbedrag staat vast en u profiteert niet van prijsdalingen. In het verleden kon u in zo’n situatie uw vaste contract opzeggen en een nieuw contract met lagere tarieven afsluiten. U moest hiervoor wel een opzegvergoeding betalen, maar die werd vaak betaald door de nieuwe energieleverancier. Bij vaste contracten die sinds 1 juni 2023 zijn afgesloten, kan dit niet meer. Vast is nu dus echt vast. Dat geeft zekerheid bij stijgende tarieven, maar bij dalende tarieven is het ongunstig. Voor variabele contracten zijn er geen opzegvergoedingen.

Energietoeslag verdwijnt

In 2022 heeft de regering de energietoeslag ingevoerd. De energietoeslag maakt het voor mensen met lagere inkomens makkelijker om de energierekening te betalen. Uw gemeente mag zelf bepalen bij welk inkomen u de energietoeslag kunt krijgen. Als u alleen AOW krijgt of een ander inkomen rond het sociaal minimum, dan heeft u recht op de energietoeslag.

In 2022 kregen mensen die recht hadden op de energietoeslag een bedrag van maximaal 1300 euro. Sommige gemeenten gaven daar bovenop soms al een voorschot van 500 euro op de toeslag van 2023.

In 2023 geven gemeenten ook een energietoeslag van maximaal 1300 euro. Als u in 2022 al een voorschot van 500 euro kreeg, ontvangt u in 2023 nog maar maximaal 800 euro.

In 2024 krijgt niemand meer energietoeslag.