Hoe help ik een kind met schulden?

Als uw volwassen kind of kleinkind in de financiële problemen zit, is het begrijpelijk dat u wilt helpen. Geld geven is niet altijd de beste oplossing. Een aantal mogelijkheden en valkuilen.

Uw volwassen kind is zelf aansprakelijk voor schulden die het heeft gemaakt. U bent alleen aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voor de achttiende verjaardag van uw zoon of dochter. Als u uw volwassen kind wilt helpen om schulden op te lossen, heeft u de volgende mogelijkheden.

Mogelijkheden om te helpen

Blijvende oplossing zoeken

Geld geven helpt meestal maar tijdelijk. Als uw kind iedere maand geld tekort komt, is er waarschijnlijk meer aan de hand. Het Nibud wijst erop dat geld geven dan geen oplossing is. Dat schuift de problemen alleen maar vooruit. Beter is het om een blijvende oplossing te vinden.

Veel mensen met problematische schulden zijn het overzicht over hun financiën kwijt. Misschien hebben ze een levensstijl die niet bij hun inkomsten past. Of misschien is er iets ingrijpends gebeurd, waardoor ze de grip op hun geldzaken zijn kwijtgeraakt. De oplossing is inzicht krijgen in de financiën en op basis daarvan hun uitgaven aanpassen. Veel banken hebben hiervoor een online hulpmiddel, zoals de app van Rabobank. U kunt uw kind helpen de administratie op orde te brengen. Dat kunt u zelf doen of u kunt daarbij hulp inschakelen. Hulp kunt u bijvoorbeeld vinden via Geldfit.nl.

Misschien heeft uw kind recht op een financiële tegemoetkoming. Dat kunt u controleren op Berekenuwrecht.nl. Bij het Nibud vindt u veel nuttige tips over het oplossen van schulden, bijvoorbeeld over het opstellen van een aflosplan. Dit kunt u samen met uw kind doen.

Zijn de financiële problemen te groot om zelf aan te pakken? Verwijs uw kind dan naar de schuldhulpverlening van de gemeente. Bij grote, acute problemen komt de gemeente binnen enkele dagen in actie. Bij minder dringende schulden beslist de gemeente binnen twee maanden of en hoe ze gaat helpen.

Schuld overnemen

Wilt u uw kind toch helpen met geld, dan kunt u helpen met het afbetalen van schulden. U kunt niet de verantwoordelijkheid voor de aflossing overnemen. Uw kind is de lening of koop aangegaan en blijft daarvoor zelf aansprakelijk. U kunt wel geld aan uw kind geven en daaraan de voorwaarde verbinden dat uw kind het geld moet gebruiken om schulden af te lossen. Gaat het mis, dan kunt u uw geld terugeisen. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, want de kans is groot dat het geld dan al aan iets anders is uitgegeven.

Een andere oplossing is dat u het bedrag samen met uw kind overmaakt naar de schuldeiser. Misschien kunt u het bedrag ook rechtstreeks aan de schuldeiser betalen. Dan weet u zeker dat het geld niet aan iets anders opgaat.

Helpen met de hypotheeklasten

Heeft uw kind problemen met het betalen van de hypotheeklasten, dan kunt u misschien geld aan uw kind lenen waarmee het een deel van de hypotheek kan aflossen. Dit heet ook wel familiebank.

Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Valkuilen

Let op uw financiële risico

Geld dat u weggeeft of uitleent, kunt u niet zelf gebruiken. Geef daarom alleen een bedrag dat u zelf niet nodig heeft, ook niet bij een tegenslag. In plaats van geld geven, kunt u ook geld uitlenen. Zet afspraken duidelijk op papier en vraag zo nodig een onderpand. Let op, als uw kind nog verder in de schulden raakt en in de schuldsanering terechtkomt, kunt u uw geld voorgoed kwijtraken.

U loopt extra risico als een kind met schulden bij u intrekt, bijvoorbeeld na een scheiding. Als de schulden hoog zijn opgelopen, kan de deurwaarder beslag leggen op spullen in huis, ook op úw spullen. Het is daarbij belangrijk dat u kunt aantonen welke spullen van u zijn, zodat de deurwaarder er geen beslag op kan leggen. U kunt bijvoorbeeld aankoopbonnen laten zien. Heeft u de bonnen niet meer, dan kunt u bij de notaris een vaststellingsovereenkomst inboedel laten opmaken. In die akte legt u vast wat van wie is. Nieuwe aankopen kunt u achteraf aanvullen op een aparte lijst.

Voorkom scheve gezichten

Als u meer kinderen heeft, kan het scheve gezichten geven als u de één helpt met een schenking en niets geeft aan de ander. U kunt dat voorkomen door alle kinderen hetzelfde bedrag te schenken. Een andere manier is het kind met schulden helpen met een lening die het binnen een afgesproken termijn moet terugbetalen. Of u legt bij de notaris vast dat de gift een voorschot is op de erfenis. Doe dat alleen als u zeker weet dat er genoeg geld overblijft bij uw overlijden. Als dat niet zo is, hebben uw kinderen straks een probleem bij het verdelen van de erfenis. Vraag hierover advies aan een notaris of fiscaal adviseur.

Denk aan de belasting

Als u de schuld van uw kind betaalt, is dat een schenking. Als u meer schenkt dan het bedrag van de belastingvrije schenking, moet uw kind schenkbelasting betalen.

Pas op bij een bijstandsuitkering

Als uw kind een bijstandsuitkering ontvangt, moet u erg voorzichtig zijn met geld geven. Uw kind moet uw gift opgeven. Meestal krijgt het daardoor een lager uitkeringsbedrag. Gebeurt dat niet meteen, dan kan de gemeente de bijstand ook later nog terugvorderen. Dat kan ook gebeuren als u bijvoorbeeld regelmatig de boodschappen betaalt.