Hoe regel ik belastingaftrek voor woningaanpassing?

Onder bepaalde voorwaarden betaalt de Belastingdienst mee aan uw verbouwing. Maar waar moet u dan op letten?

Wie geld leent voor zijn huis, mag onder bepaalde voorwaarden de rente aftrekken van de inkomstenbelasting: hypotheekrenteaftrek.

U moet de besteding van het geleende bedrag voor de verbouwing aantonen, bijvoorbeeld met een factuur van een aannemer, bonnen van de bouwmarkt en ander papierwerk dat verband houdt met de verbouwing. Een tweede voorwaarde is dat de lening binnen maximaal dertig jaar geleidelijk wordt afgelost. Bij een grote verbouwing, is het goed om naast uw bank ook een belastingadviseur te raadplegen.

Aftrek tijdens de verbouwing

belasting

De eerste zes maanden mag u de volledige lening opvoeren als eigenwoningschuld en de volledige rente aftrekken. Als de verbouwing langer duurt dan zes maanden, kijkt de fiscus of het bedrag van de lening wel daadwerkelijk aan de verbouwing wordt besteed. Daarom is het belangrijk om bonnetjes te bewaren.

Geleend geld dat u (nog) niet aan woningverbetering heeft besteed, valt vanaf zes maanden na aanvang van de verbouwing formeel niet meer onder de eigenwoningschuld. Zodra u weer een betaling doet voor de verbouwing, mag u deze weer wel optellen bij de eigenwoningschuld. In de praktijk doet de fiscus tot twee jaar na aanvang van de verbouwing niet moeilijk als het bedrag nog niet op is, maar wel voor de verbouwing is gereserveerd. Het is wel zaak om dit te kunnen aantonen, bijvoorbeeld met offertes.

Verbouwingsdepot

In de meeste gevallen opent de bank een verbouwingsdepot. De bank betaalt vanuit het depot op het moment dat het nodig is. Het voordeel is dat u alleen rente betaalt over het bedrag dat u daadwerkelijk uitgeeft. De rest van het depot blijft voorlopig ongemoeid.

De fiscus staat toe dat u de eerste zes maanden na de opening van het verbouwingsdepot de betaalde rente aftrekt. Ontvangen rente daarmee verrekenen, hoeft niet. Als het depot na zes maanden nog bestaat, moet u de ontvangen rente wel van de betaalde rente aftrekken.

Het bouwdepot valt gedurende twee jaar in box 1. Dat betekent dat het niet meetelt voor het vermogen waarover u belasting betaalt. Staat er na twee jaar nog steeds geld in het depot, dan gaat dit naar box 3 en telt mee als spaargeld. Zodra het wordt opgenomen voor verbetering van de eigen woning, gaat het alsnog naar box 1.