Hoe regel ik mijn erfenis?

Wilt u uw nalatenschap regelen met of zonder testament? Die keuze kan grote gevolgen hebben voor de erfenis.

Na overlijden, treedt automatisch het wettelijk erfrecht in werking. Dit filmje maakt binnen 1 minuut duidelijk wat dat betekent.

Als u van het wettelijk erfrecht wilt afwijken kiest u voor een testament dat u met de notaris opstelt.

Het testament

In een testament kunt u precies bepalen wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. Als u bijvoorbeeld ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, is het testament de enige manier om ervoor te zorgen dat uw partner van u erft. Als u geen kinderen heeft, kunt u er in het testament voor zorgen dat bijvoorbeeld de kinderen van uw broer of zus erven, in plaats van uw ouders of broers en zussen. Een testament sluit u altijd af bij een notaris. De inhoud van het testament valt onder de geheimhoudingsplicht van de notaris. Na overlijden maakt de notaris de inhoud bekend aan de erfgenamen.

Het codicil

In een codicil kunt u vastleggen hoe uw uitvaart eruit moet zien. Daarnaast kunt u het nalaten van zogeheten lijfsieraden en kleding in een codicil vastleggen. Heeft u sommige inboedelstukken van een naamstickertje voorzien, zodat de kinderen straks weten naar wie dat ene kastje of die mooie lamp gaat? Dat kunt u beter in het codicil opnemen; het via naamstickers verdelen van de inboedel is namelijk niet rechtsgeldig. U kunt met een codicil geen kostbare goederen, geld of onroerende zaken aan iemand nalaten. Daar is een testament voor nodig. Een codicil moet altijd handgeschreven, gedateerd en door de opsteller zelf ondertekend zijn en alleen het origineel is rechtsgeldig. Het is raadzaam het codicil zo duidelijk mogelijk op te stellen, zodat er onder de nabestaanden geen verwarring kan ontstaan. Een codicil bewaart u bij uw andere belangrijke papieren. Als u ook een testament heeft, stuurt u een kopie van het codicil naar de notaris.

voorbeeld codicil

Twijfelt u tussen een testament of codicil? Dit schema kan u helpen:

codicil testament schema