Hoe weet ik of ik een collectant kan vertrouwen?

Collectanten proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor goede doelen. Maar hoe weet u of een collectant te vertrouwen is?

In september gaat het collecteseizoen weer van start. Deze maand komen KWF Kankerbestrijding, Prinses Beatrix Spierfonds, Nierstichting Nederland en Fonds verstandelijk gehandicapten langs de deuren. Ook voor de rest van het jaar staat een groot aantal collectes ingepland. In het landelijke collecterooster dat het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) bijhoudt, kunt u van week tot week zien voor welk goed doel u een collectant aan de deur kunt verwachten. Naast dit landelijke rooster, houden sommige gemeenten een collecterooster bij waar de lokale initiatieven op staan.

Hoe weet ik of de collectant betrouwbaar is

Bij twijfel aan de betrouwbaarheid van de collectant, vraagt u om een legitimatie en een pasje van het betreffende goede doel. Twijfelt u? Geef dan niet. Bel dan eventueel het goede doel of de gemeente met de vraag of zij op dit moment collecteren. Bent u alleen thuis? Doe dan de deur niet open of vraag desnoods of iemand terugkomt als er iemand bij u is.  Zie ook: Trap niet in de babbeltruc.

Hoe weet ik of het geld goed wordt besteed

Er is geen overheidstoezicht op goede doelen. U kunt dus alleen zelf op onderzoek uitgaan om te bepalen of het goede doel uw gift waard is. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft wel enige houvast. Deze instantie controleert van alle goede doelen welk deel van het geld zij echt besteden aan het goede doel en welk deel besteed wordt aan werving , beheer en administratie. Het CBF kijkt daarnaast ook  naar bijvoorbeeld maatschappelijke waarde, het planmatig omgaan met middelen en houdt bij of  bepaalde doelstellingen worden gehaald. Ook transparantie van de organisatie is een belangrijk aspect. Een erkend goed doel is te herkennen aan het logo ‘Erkend goed doel’.

Kies uw eigen geefstrategie

  • Geef bij twijfel geen machtiging aan de deur. Vraag eventueel om informatie die u rustig  thuis kunt doorlezen en controleer of het goede doel erkend is.
  • Niet zoveel geld om te geven? Goede doelen zijn ook erg blij met vrijwilligers en soms ook met kleding of andere spullen, bijvoorbeeld om te verkopen.

Pinnen aan de deur

Steeds meer organisaties bieden de mogelijkheid om ook aan de deur te pinnen. Wees daar voorzichtig mee: steeds meer criminelen maken hier misbruik van. Zelfs volgens de politie is het lastig een echte collectant van een oplichter te herkennen. Twijfelt u? Pin dan niet. Vraag desnoods hoe u het geld kunt overmaken. Meer nieuws vindt u ook op de website van de Politie.

Aan de deur wordt niet gegeven

Wie geen collectes en fondsenwervers aan de deur wil, kan dit duidelijk maken met een sticker. Anders dan een Ja/Nee- of Nee/Nee-sticker voor huis-aan-huis verspreid (reclame)drukwerk, hebben de stickers om goede doelen te weren geen wettelijke grondslag. Aanbellen mag dus gewoon, sticker of geen sticker. maar een sticker zal zeker helpen om het aantal ongewenste aanbellers te verminderen. De sticker van www.nietaandedeur.nl is onder andere verkrijgbaar met de tekst: ‘Geen collectes, wij doneren op onze eigen wijze’. De stickers zijn te koop op internet en bij kantoorboekhandels.