Hoeveel AOW krijg ik? De AOW-bedragen

Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is? We geven u een overzicht. De hoogte van uw AOW hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend en of uw partner ook AOW krijgt. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto per 1 januari 2024.

Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100 procent AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen (vooral in het eerste jaar dat u AOW ontvangt) nog enigszins verschillen. Lezers stippen bovendien aan dat de bruto verhoging van 10 procent  deels teniet wordt gedaan door de korting op de inkomensondersteuning. 

1. U bent alleenstaand

 • Brutobedrag: € 1.541,53
 • Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0 (zonder: € 293,42)
 • Bijdrage Zvw: € 82,00
 • Nettobedrag met heffingskorting: € 1.459,53 (zonder: €1.166,11 )

  Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 5,50 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald.

2. U bent getrouwd of samenwonend: beiden AOW

 • Brutobedrag: € 1.047,60
 • Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0 (zonder: € 199,08)
 • Bijdrage Zvw: € 55,73
 • Nettobedrag per persoon met heffingskorting: € 991,87 (zonder: € 792,79) Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 5,50 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld  wordt in mei uitbetaald. 

3. U bent getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag*

 • Brutobedrag: € 1.047,60
 • Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0 (zonder: € 199,08)
 • Bijdrage Zvw: € 55,73
 • Nettobedrag per persoon met heffingskorting: € 991,87 (zonder: € 792,79) Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 5,50 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld  wordt in mei uitbetaald. 

4. U bent getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

 • Brutobedrag: € 2.089,70
 • Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 86,67 (zonder: € 398,08 )
 • Bijdrage Zvw (5,32%): € 111,17
 • Nettobedrag met heffingskorting: € 1.891,86 (zonder: € 1.580,45)
  Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 5,50 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is wordt in mei uitgekeerd.

5. U bent getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% verlaagd

 • Brutobedrag: € 1.985,49
 • Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 66,33 (zonder: €  378,42)
 • Bijdrage Zvw (5,32%): € 105,62
 • Nettobedrag met heffingskorting: € 1.813,54 (zonder: € 1.501,45)

  Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 5,50 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt in mei uitgekeerd.

  Let op! Bovenstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100 procent AOW heeft opgebouwd. De nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog afwijken van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.