Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld?

Ten opzichte van vorig jaar is het belastingvrije spaarvermogen voor spaarders verhoogd.

De Belastingdienst gaat uit van fictief rendement. Met andere woorden, dat uw vermogen u iets oplevert. Het percentage dat de Belastingdienst rekent is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Wie meer vermogen heeft, betaalt meer belasting.

30.846 euro vermogen per persoon is belastingvrij: dat is het heffingsvrij vermogen. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende vrijstellingen. Bijvoorbeeld een vrijstelling voor beleggingen in een door de Belastingdienst erkend groenfonds. Over het vrijgestelde bedrag ontvangen u en uw fiscaal partner een extra heffingskorting van 0,7 procent. Dit gaat maximaal over een bedrag van 59.477 euro voor u, en voor u en uw fiscaal partner samen: 117.080 euro (bedragen 2020).

Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage
0,06%
Percentage
5,33%
Percentage
gemiddeld 
rendement
1 Tot en met € 72.797 67% 33%

1,799%

2 Vanaf € 72.798
 tot en met € 1.005.572
21% 79%

4,223%

3 Vanaf € 1.005.573 0%
 
100%

5,33%

Wat overblijft is het belast vermogen, ofwel de grondslag sparen en beleggen. Hiervoor geldt een schijventarief (zie tabel). Zo gaat de belastingdienst ervan uit dat u met een deel van uw vermogen spaart en met een ander deel belegt. Over de eerste 72.797 euro berekent de Belastingdienst een rendement van 1,79 procent. Daarover betaalt u dan 30 procent belasting. Dit geldt als u belegt, maar dus ook als u niet belegt.

Hoe hoger het vermogen, des te meer risico u kunt nemen. Bij een belast vermogen boven de 100.000 euro geldt een fictief rendement van 4,223 procent en boven de 1 miljoen euro zelfs 5,33 procent. Ook daar geldt dat u dus geen 5,33 procent betaalt: u betaalt 30 procent belasting over het veronderstelde (fictieve) rendement van 5,33 procent.

Fiscale partners mogen hun vermogen in hun aangifte verdelen zoals ze zelf willen.

De peildatum is 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. U kunt belasting besparen door het belaste vermogen terug te dringen, bijvoorbeeld door boetevrij een deel van de hypotheek af te lossen. Bij een spaarhypotheek is dat niet altijd gunstig, dus win hierover advies in! Een deel van het vermogen schenken is natuurlijk ook een oplossing. Ook daarvoor veranderen de regels.