Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld?

Ten opzichte van vorig jaar is het belastingvrije spaarvermogen voor spaarders verhoogd.

De Belastingdienst gaat uit van fictief rendement. Met andere woorden, dat uw vermogen u iets oplevert. Het percentage dat de Belastingdienst rekent is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Wie meer vermogen heeft, betaalt meer belasting.

50.650 euro vermogen per persoon is belastingvrij: dat is het heffingsvrij vermogen. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende vrijstellingen. Bijvoorbeeld een vrijstelling voor beleggingen in een door de Belastingdienst erkend groenfonds. Over het vrijgestelde bedrag ontvangen u en uw fiscaal partner een extra heffingskorting van 0,7 procent. Dit gaat maximaal over een bedrag van 61.215 euro voor u, en voor u en uw fiscaal partner samen: 122.430 euro (bedragen 2022).

Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage
-0,01%
Percentage
5,53%
Percentage
gemiddeld 
rendement
1 Tot en met € 50.651 67% 33%

1,818%

2 Vanaf € 50.651
 tot en met € 962.351
21% 79%

4,366%

3 Vanaf € 962.351 0%
 
100%

5,53%

Wat overblijft is het belast vermogen, ofwel de grondslag sparen en beleggen. Hiervoor geldt een schijventarief (zie tabel). Zo gaat de belastingdienst ervan uit dat u met een deel van uw vermogen spaart en met een ander deel belegt. Over de eerste 50.651 euro berekent de Belastingdienst een rendement van 1,818 procent. Daarover betaalt u dan 30 procent belasting. Dit geldt als u belegt, maar dus ook als u niet belegt.

Hoe hoger het vermogen, hoe meer risico u kunt nemen. Bij een belast vermogen boven de 50.651 euro geldt een fictief rendement van 4,366 procent en boven de 962.351 euro zelfs 5,53 procent. Ook daar geldt dat u dus geen 5,53 procent betaalt: u betaalt 30 procent belasting over het veronderstelde (fictieve) rendement van 5,53 procent.

Fiscale partners mogen hun vermogen in hun aangifte verdelen zoals ze zelf willen.

De peildatum is 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. U kunt belasting besparen door het belaste vermogen terug te dringen, bijvoorbeeld door boetevrij een deel van de hypotheek af te lossen. Bij een spaarhypotheek is dat niet altijd gunstig, dus win hierover advies in! Een deel van het vermogen schenken is natuurlijk ook een oplossing. Ook daarvoor veranderen de bedragen.