Hoeveel kan ik belastingvrij schenken?

U kunt elk jaar een flink bedrag belastingvrij schenken. Aan kinderen, maar ook aan anderen.

In 2021 mag u als ouders aan uw kinderen een bedrag van 6604 euro belastingvrij schenken. Deze vrijstelling geldt per kind. U kunt dus niet als vader en moeder ieder 6604 euro en zo in totaal per kind 13.208 euro belastingvrij schenken. Aan anderen (dus ook aan kleinkinderen) mag u in 2021 een bedrag van 3244 euro belastingvrij schenken. Voor een schenking binnen deze vrijstelling hoeft u niets te doen.

Wilt u meer schenken dan het vrijgestelde bedrag? Dan moet de ontvanger daarvan aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst.

Eenmalige extra vrijstelling

-       Eenmalige extra vrijstelling voor kinderen

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een eenmalige extra vrijstelling van 26.881 euro. Dit geld mogen ze naar eigen inzicht besteden, maar als uw kind van deze eenmalige vrijstelling gebruikt maakt, moet uw kind hiervan wel aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst. Is de schenking bedoeld voor een eigen woning? Dan is de eenmalige extra vrijstelling onder voorwaarden 105.302 euro.

-       Eenmalige extra vrijstelling van 105.302 euro voor eigen woning

In 2021 mag u aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een belastingvrije schenking doen van 105.302 euro. Deze vrijstelling is er ongeacht de relatie tussen u en de ontvanger: het hoeven dus geen kinderen te zijn. Maar er geldt wel een belangrijke beperking: de ontvanger kan alleen gebruik maken van de vrijstelling, als de ontvanger het geld besteedt aan de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of voor het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld.

Als u al eerder geschonken heeft, kunt u geen gebruik maken van de extra vrijstelling van 105.302 euro. Hierop geldt één uitzondering. Heeft uw kind in 2019 of 2020 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan kunt u in 2021 maximaal nog tot 105.302 euro schenken, mits het geld gebruikt wordt voor de eigen woning.

 Voor verdere informatie lees het volgende artikel.