Hoeveel kan ik belastingvrij schenken?

U kunt elk jaar een flink bedrag belastingvrij schenken. Aan kinderen, maar ook aan anderen.

In 2020 mag u als ouders aan uw kinderen een bedrag van 5515 euro belastingvrij schenken. Deze vrijstelling geldt per kind. U kunt dus niet als vader en moeder ieder 5515 euro en zo in totaal per kind 11.030 euro belastingvrij schenken. Aan anderen (dus ook aan kleinkinderen) mag u in 2020 een bedrag van 2208 euro belastingvrij schenken. Voor een schenking binnen deze vrijstelling hoeft u niets te doen.

Wilt u meer schenken dan het vrijgestelde bedrag? Dan moet de ontvanger daarvan aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst.

Eenmalige extra vrijstelling

-       Eenmalige extra vrijstelling voor kinderen

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een eenmalige extra vrijstelling van 26.457 euro. Dit geld mogen ze naar eigen inzicht besteden, maar als uw kind van deze eenmalige vrijstelling gebruikt maakt, moet uw kind hiervan wel aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst. Is de schenking bedoeld voor een eigen woning? Dan is de eenmalige extra vrijstelling onder voorwaarden 103.643 euro.

-       Eenmalige extra vrijstelling van 103.643 euro voor eigen woning

In 2020 mag u aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een belastingvrije schenking doen van 103.643 euro. Deze vrijstelling is er ongeacht de relatie tussen u en de ontvanger: het hoeven dus geen kinderen te zijn. Maar er geldt wel een belangrijke beperking: de ontvanger kan alleen gebruik maken van de vrijstelling, als de ontvanger het geld besteedt aan de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of voor het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld.

Als u al eerder geschonken heeft, geldt een vrij ingewikkelde overgangsregeling. Heeft uw kind tussen 2010 en 2014 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan kunt u geen gebruik maken van de extra vrijstelling van 103.643 euro.

Heeft u uw kind in 2018 of 2019 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan kunt u in 2020 maximaal nog tot 103.643 euro schenken, mits het geld gebruikt wordt voor de eigen woning.

 Voor verdere informatie lees het volgende artikel.