Hoeveel kan ik belastingvrij schenken?

U kunt elk jaar een flink bedrag belastingvrij schenken. Aan kinderen, maar ook aan anderen.

In 2023 mag u als ouders aan uw kinderen een bedrag van 6035 euro belastingvrij schenken. Deze vrijstelling geldt per kind. U kunt dus niet als vader en moeder ieder 6035 euro en zo in totaal per kind 12.070 euro belastingvrij schenken. Aan anderen (dus ook aan kleinkinderen) mag u in 2023 een bedrag van 2418 euro belastingvrij schenken. Voor een schenking binnen deze vrijstelling hoeft u niets te doen.

Wilt u meer schenken dan het vrijgestelde bedrag? Dan moet de ontvanger daarvan aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst.

Eenmalige extra vrijstelling

In 2023 mag u aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een belastingvrije schenking doen van 28.947 euro. Deze vrijstelling is er ongeacht de relatie tussen u en de ontvanger: het hoeven dus geen kinderen te zijn. Maar er geldt wel een belangrijke beperking: de ontvanger kan alleen gebruik maken van de vrijstelling, als de ontvanger het geld besteedt aan de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of voor het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld.

Als u al eerder geschonken heeft, kunt u geen gebruik maken van de extra vrijstelling van 28.947 euro. Hierop geldt één uitzondering. Heeft uw kind in 2021 of 2022 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan kunt u in 2023 maximaal nog tot 106.671 euro schenken, mits het geld gebruikt wordt voor de eigen woning.

 Voor verdere informatie lees het volgende artikel.