Hoge spaarrente bij de Belastingdienst?

Heeft u meer belasting betaald dan u eigenlijk moest betalen ? Dan krijgt u het bedrag dat u te veel betaalde met 4 procent rente van de Belastingdienst terug. Deze rentevergoeding is hoger dan de spaarrente. Daardoor lijkt het interessant om zo lang mogelijk te wachten om het te veel betaalde bedrag terug te vragen. Want, stel dat u nog 1000 euro terugkrijgt en u wacht daar een paar jaar mee, dan levert u dat zomaar ruim 80 euro op. Zo lijkt het tenminste op papier.

In werkelijkheid is de kans dat u kunt sparen bij de Belastingdienst veel minder groot.

Om in aanmerking te komen voor een rentevergoeding  over het geld dat u terugkrijgt van de belasting, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De Belastingdienst moet uw gegevens uit de aangifte ongewijzigd overnemen.
  • De Belastingdienst moet langer dan dertien weken de tijd hebben genomen om uw aanslag op te leggen.
  • De aanslag moet na 1 juli zijn opgelegd na het jaar waarover u belasting terugkrijgt en de rente wordt pas betaald na zes weken na het opleggen van de aanslag.

Kijkt u vooral goed naar de tweede voorwaarde: de Belastingdienst moet langer dan drie maanden de tijd nemen om de aanslag op te leggen. Met andere woorden: over de tijd die u zelf wacht met het indienen van de aangifte, krijgt u geen rente. Dus doet u aangifte over 2019 in 2022 en krijgt u binnen drie maanden een aanslag, dan is de Belastingdienst aan u helemaal geen belastingrente verschuldigd. De kans dat u kunt sparen bij de Belastingdienst is dus niet zo groot.