Kent u deze AOW-termen al?

Als u AOW krijgt, is het handig om iets meer te weten over dit pensioen. Weet u bijvoorbeeld op welk bedrag u recht heeft en hoe het met de belastingen zit? Soms komt u daarbij woorden tegen die u misschien niet kent. We hebben een aantal veel gebruikte afkortingen voor u op een rij gezet.

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Het is een pensioen van de overheid waar iedere Nederlander recht op heeft. Als u AOW aanvraagt, als u AOW ontvangt, als u gaat samenwonen of als u niet kunt rondkomen van uw AOW, kunt u te maken krijgen met de volgende termen.

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

De Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) is een inkomensaanvulling voor als u geen volledig AOW-pensioen krijgt. U kunt de AIO aanvragen als uw totale inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen. De AIO-aanvulling kan uw inkomen aanvullen tot het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven.

AOW-gat

Een AOW-gat is een inkomenstekort dat is ontstaan omdat de AOW-leeftijd omhoog is gegaan. U kunt bijvoorbeeld een AOW-gat hebben als uw vut of prepensioen stopt op uw 65ste en uw AOW op dat moment nog niet ingaat, omdat uw AOW-leeftijd na uw 65ste ligt.  In bepaalde situaties wordt dit AOW-gat gerepareerd met een overbruggingsregeling. 

AOW-leeftijd

Uw AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u uw eerste AOW-pensioen ontvangt. De AOW-leeftijd wordt de komende jaren steeds drie maanden per jaar verhoogd. In 2022 is de AOW leeftijd 66 jaar en 7 maanden. In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2025 is de AOW afhankelijk van de levensverwachting. U krijgt minimaal 5 jaar van tevoren te horen wat uw AOW-leeftijd is.

AOW-premie

AOW-premie is de bijdrage die werkenden en mensen met een uitkering betalen voor de AOW. Zij betalen voor de pensioenen van de mensen die op dit moment al AOW krijgen. Als u AOW krijgt, hoeft u zelf geen AOW-premie meer te betalen.

Franchise

De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen heeft opgebouwd. Dit deel van uw pensioen krijgt u van de overheid in de vorm van AOW.

Gehuwdenpensioen

wat veel mensen het 'gehuwdenpensioen' noemen, is het AOW-bedrag dat u krijgt als u getrouwd bent of samenwoont. Dit is gelijk aan de helft van het netto minimumloon.

Gezamenlijke huishouding

Een gezamenlijke huishouding betekent dat u met iemand van 18 jaar of ouder op hetzelfde adres woont en dat u allebei regelmatig bijdraagt aan het huishouden. Als u samen een huishouding heeft, kunt u alleen een gehuwdenpensioen krijgen.

Indexeren

Indexeren is het verhogen van uw AOW of pensioen van uw werkgever. Uw AOW wordt twee keer per jaar verhoogd. Dit gebeurt op 1 januari en op 1 juli. De AOW-bedragen volgen de bedragen van het minimumloon. Pensioenen worden niet altijd geïndexeerd en kunnen zelfs omlaag gaan. Dat hangt af van de resultaten van het pensioenfonds en van de afspraken in de pensioenregeling.

Loonheffing

Loonheffing is een bedrag dat u betaalt over uw loon of uitkering. Loonheffing bestaat uit belasting en premie voor volksverzekeringen. Over uw AOW-pensioen betaalt u premie voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. Iedereen heeft recht op deze korting, maar u mag de korting maar één keer gebruiken. Als u AOW ontvangt én pensioen van een pensioenfonds, mag u zelf kiezen voor welke van deze twee inkomens u de loonheffingskorting gebruikt. Dan betaalt u over dat inkomen minder belasting en premie en houdt u dus meer over. Lees er meer over in het artikel Dit verandert er als u de AOW-leeftijd bereikt.

Ongehuwdenpensioen

Het ongehuwdenpensioen is het AOW-bedrag dat u krijgt als u alleen woont. Ongehuwdenpensioen is gelijk aan 70 procent van het netto minimumloon. Als uw partner wordt opgenomen in een verpleeghuis kunt u ook recht hebben op een ongehuwdenpensioen.

Overbruggingsuitkering (OBR)

De overbruggingsuitkering is een regeling die is bedoeld om het AOW-gat te repareren. De regeling geldt niet voor iedereen. Uw inkomen en vermogen moeten onder een bepaalde grens liggen en u moet al voor 1 juli 2015 zijn gestopt met werken. Op de website van Wijzer in Geldzaken kunt u controleren of u voor een overbruggingsregeling in aanmerking komt.

Partnertoeslag

Partnertoeslag is een extra AOW-bedrag voor AOW-ontvangers met een jongere partner. Alleen als u de AOW-leeftijd al heeft bereikt voor 2015 kunt u nog partnertoeslag krijgen.

Pijler (eerste, tweede en derde)

Het woord pijler wordt aangeduid om een bepaald soort pensioen aan te geven.

  • De eerste pijler is de AOW, het basispensioen van de overheid.
  • De tweede pijler is het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd bij een werkgever. Dit wordt ook wel aanvullend pensioen genoemd.
  • De derde pijler zijn pensioenen die u zelf afsluit, zoals een lijfrente.

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. U krijgt uw AOW dus van de SVB.

Tweewoningenregeling

U krijgt te maken met de tweewoningenregeling als u en uw (nieuwe) partner allebei een eigen woning hebben. In de tweewoningregeling staat dat u een ongehuwdenpensioen krijgt als u en uw partner allebei een eigen woning hebben, maar toch de meeste tijd bij elkaar zijn in één woning.