Kleine pensioenen mooie aanvulling op uw AOW

Bouwt u pensioen op bij een pensioenfonds? En heeft u vroeger bij een ander pensioenfonds een klein pensioen opgebouwd? Dan verhuist dit kleine pensioen waarschijnlijk automatisch naar het pensioenfonds waar u op dit moment pensioen opbouwt.

In de wet is vastgelegd dat u een klein pensioen krijgt als uw pensioenuitkering maximaal 503,24 euro (in 2021) bruto per jaar is. Heeft u in het verleden bij een pensioenfonds een pensioen opgebouwd dat dit bedrag of minder dan dit bedrag per jaar gaat uitkeren? Dan verhuist dit pensioen in 2021, 2022 of 2023 naar het pensioenfonds waar u op dit moment pensioen opbouwt. De meeste pensioenfondsen doen mee aan deze automatische overdracht. Zo  vormen ook deze kleine pensioenen een mooie aanvulling op de AOW.

Overzichtelijker

De overdracht van kleine pensioenen heeft als voordeel dat uw pensioen overzichtelijker wordt. In plaats van verschillende kleine pensioentjes krijgt u straks een groter pensioen van het pensioenfonds waar u op dit moment pensioen opbouwt.

Zonder toestemming

De overdracht van kleine pensioenen gaat automatisch. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Pensioenfondsen zijn er in april 2021 mee gestart. Omdat het om miljoenen pensioenen gaat, gaat de overdracht in fases. Als uw oude pensioenfonds uw pensioen overdraagt, krijgt u hiervan bericht van het pensioenfonds waar u nu pensioen opbouwt. U kunt de automatische overdracht niet tegenhouden. Fondsen mogen uw kleine pensioenen zonder uw toestemming overdragen.

Niet alle fondsen doen mee

De meeste kleine pensioenen worden dus automatisch overgedragen, maar er zijn een aantal pensioenfondsen die hier niet aan meedoen. Als u met uw DigiD inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien of u kleine pensioenen heeft opgebouwd en bij welk pensioenfonds. U kunt aan uw oude pensioenfonds vragen of het meedoet met de automatische overdracht. Als dit niet zo is, kunt u uw oude pensioen ook zelf laten overdragen. Dat kan alleen als u na 1 januari 2015 bij dit fonds bent weggegaan. Als u al eerder weg was bij dit fonds, kunt u geen overdracht aanvragen.

Bouwt u geen pensioen op?

Als u op dit moment nergens pensioen opbouwt, bijvoorbeeld omdat u werkloos bent of als zelfstandige werkt, worden uw kleine pensioenen niet overgedragen. Ook als u al met pensioen bent, wordt een klein pensioen niet overgedragen.  

Pensioen afkopen

Volgens de wet mag u een klein pensioen afkopen op het moment dat u met pensioen gaat. Dan ontvangt u het pensioenbedrag ineens. Dit kan nadelig zijn, omdat u dan misschien meer belasting moet betalen of geen recht meer heeft op toeslagen. De automatische overdracht van kleine pensioenen zorgt ervoor dat minder mensen hun pensioen kunnen afkopen. Dat kan een voordeel zijn van de automatische overdracht. Want eenmalig een bedrag ontvangen is prettig, maar levenslang een hoger pensioen ontvangen geeft meer financiële zekerheid.