Mag een automatische incasso zomaar worden verhoogd?

Automatische incasso’s zijn handig, omdat u dan niet kunt vergeten om een rekening te betalen. Maar automatisch betalen betekent ook dat u misschien minder goed oplet en niet merkt dat een automatische incasso hoger is dan normaal. De antwoorden op deze 9 vragen helpen u om overzicht te houden.

Om vaste kosten te betalen, kan een automatische incasso erg handig zijn. U geeft de sportvereniging, de verzekeringsmaatschappij of het goede doel een machtiging om geld van uw rekening af te schrijven en u hoeft verder niets meer te doen. Toch is het belangrijk om uw afschrijvingen goed te controleren, ook uw automatische incasso’s. Zo kunt u op tijd in actie komen als er onterecht geld wordt afgeschreven of een verkeerd bedrag wordt afgeboekt. U kunt een automatische incasso eventueel terugdraaien.

Dit moet u weten over automatische incasso.

1. Wat is een automatische incasso?

Automatische incasso is een manier van betalen waarbij u een bedrijf toestemming geeft om automatisch geld van uw rekening te halen. U krijgt van dit bedrijf een machtigingsformulier. Door dit te ondertekenen, geeft u toestemming om een bedrag van uw betaalrekening af te schrijven. Deze machtiging kunt u voor één keer geven, maar u kunt ook een machtiging geven om een vast bedrag bijvoorbeeld maandelijks af te schrijven.

2. Wanneer is een automatische incasso geldig?

Voor een automatische incasso heeft een bedrijf altijd een officiële machtiging nodig. Die machtiging kunt u op drie manieren geven.

  • U zet uw handtekening onder een schriftelijke machtiging.
  • U geeft een digitale machtiging via internetbankieren.
  • U geeft een digitale machtiging via de mobiele app van uw bank.

U kunt een machtiging niet mondeling afgeven tijdens bijvoorbeeld een telefoongesprek.

3. Hoe kan ik zien welke afschrijving een automatische incasso is?

Bij elke afschrijving staat om wat voor soort betaling het gaat. Op papieren bankafschriften heeft een automatische incasso meestal de code ic of ei (euro-incasso). Bij mobiel bankieren of internetbankieren ziet u bij de details van een betaling of het om een incasso gaat. U ziet bijvoorbeeld een ‘machtigingskenmerk’, of de toevoeging ‘Europese Incasso’.

4. Hoe krijg ik een compleet overzicht van alle instanties die geld afschrijven via een automatische incasso?

Via internetbankieren kunt u meestal een overzicht vinden van alle automatische incasso’s. Het verschilt per bank waar dat overzicht staat. U kunt ook zelf de afschrijvingen nalopen en een lijst van automatische incasso’s maken.

5. Kan ik weigeren om via automatische incasso te betalen?

Dat kan niet altijd. Soms is betalen via automatische incasso de enige mogelijkheid. Het komt ook voor dat betalen op een andere manier duurder is. Sommige bedrijven geven korting bij automatische incasso. Als u niet via automatische incasso wilt betalen, heeft het bedrijf er meer werk aan. U ontvangt dan via de post of e-mail een rekening die u moet betalen.

6. Kan ik een automatische incasso stopzetten?

Ja, u kunt de machtiging intrekken. Dat kunt u doen als u voortaan op een andere manier wilt betalen. Of als u de betaling helemaal wilt stopzetten, bijvoorbeeld omdat een abonnement afloopt. Neem eerst contact op met het bedrijf. Zij kunnen de incasso voor u stopzetten. U kunt ook zelf een incasso stoppen via het formulier Rode kaart intrekken doorlopende machtiging. U vindt dat op de website van uw bank.

Let op: als u een verplichting heeft om te betalen, dan blijft deze bestaan.

7. Hoe kan ik een automatische incasso terugdraaien? En tot wanneer?

U kunt elke automatische incasso ongedaan maken. Daarvoor heeft u 8 weken de tijd. U geeft de opdracht het bedrag terug te boeken. Dat heet storneren. Dat kunt u regelen via de mobiele app of via internetbankieren, of door contact op te nemen met de bank. Als u de verplichting heeft om te betalen, moet u de rekening dan nog wel op een andere manier betalen. Neem daarom altijd contact op met het bedrijf.

Gaat het om een onterechte incasso dan kunt u die terugdraaien tot 13 weken na de afschrijving. Neem daarvoor contact op met uw bank. U doet dan een Melding Onterechte Incasso. Uw bank controleert eerst of u een geldige machtiging heeft afgegeven. Als de incasso inderdaad onterecht is, krijgt u het geld teruggeboekt op uw rekening. Vraag bij uw bank naar de voorwaarden.

8. Mag een automatische incasso zomaar worden verhoogd?

Ja, dat mag. Een bedrijf hoeft daar geen goedkeuring voor te vragen. Als bijvoorbeeld uw zorgpremie is verhoogd, mag uw zorgverzekeraar het nieuwe, hogere bedrag afschrijven. Wel moet u bericht krijgen van die tariefsverhoging.

Het kan ook gebeuren dat er opeens eenmalig een bedrag wordt afgeschreven. Denk aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen of aan de eindafrekening van het energiebedrijf. Ook daar hoort u netjes een aankondiging van te krijgen.

9. Wat kan ik doen als een bedrijf onterecht afschrijft?

Neem eerst contact op met het bedrijf. Misschien is er een fout gemaakt en herstelt het bedrijf deze fout zelf. De sportschool heeft bijvoorbeeld nog een maandbedrag afgeschreven, terwijl u uw abonnement al had opgezegd.

Meld een onterechte incasso ook bij uw bank. Dat kan via een Melding Onterechte Incasso. Als het nodig is, kan de bank het bedrijf erop aanspreken. Ook kan de bank besluiten dat een bedrijf waar veel meldingen over binnenkomen niet meer automatisch mag incasseren.

U kunt ook zelf de incasso blokkeren. Bij elke bank kunt u zelf een blokkadelijst instellen. Aan die lijst kunt u bedrijven toevoegen waarvan u niet wilt dat ze automatisch geld afschrijven. Bij Rabobank kunt u een blokkadelijst instellen via de Rabo App of internetbankieren.