Mag ik geld geven aan mijn kind in de bijstand?

Heeft iemand in uw omgeving een bijstandsuitkering en wilt u graag helpen? Betaalt u bijvoorbeeld af en toe de boodschappen of geeft u geld? Dat is aardig, maar uw kind kan er problemen mee krijgen. Wat mag er wel?

Uw zoon of dochter krijgt een bijstandsuitkering omdat hij of zij de kosten van levensonderhoud niet zelf kan betalen. Als u de boodschappen of de huur voor hem of haar betaalt, kan de bijstandsuitkering omlaag. Dat is het idee achter de bijstand.

Uw kind moet elke verandering in zijn of haar financiële situatie doorgeven aan de gemeente. Een schenking of erfenis bijvoorbeeld. Of als iemand anders de boodschappen betaalt. De Sociale Dienst kan dan bepalen dat hij of zij minder bijstand krijgt of een deel moet terugbetalen. De gemeente is zelfs verplicht om het geld terug te vorderen. Dat staat in de wet. Gemeenten mogen situaties niet van geval tot geval beoordelen, ook al heeft uw zoon of dochter het geld nog zo hard nodig.

Verzwijg niets

Als uw kind extra inkomsten verzwijgt en de Sociale Dienst komt er toch achter, kunnen de gevolgen nog vervelender zijn. De Sociale Dienst kan dan zelfs een boete opleggen. Hoe weet de gemeente dat uw kind in de bijstand een extraatje ontvangt of bijverdiensten heeft? De gemeente krijgt die informatie van andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zo weet de gemeente het bijvoorbeeld altijd als uw kind een erfenis ontvangt of een auto op zijn naam heeft staan.    

Een bloemetje of boodschappen

Mag u dan niets geven als uw kind een bijstandsuitkering heeft? Natuurlijk wel. Als u op bezoek gaat, kunt u gewoon een bloemetje of iets lekkers voor bij de koffie meenemen. En als u een keer de boodschappen voor uw kind betaalt? Officieel mag dat niet, maar niemand zal er moeilijk over doen. Het ligt anders als u elke week de boodschappen voor uw kind betaalt. Of als u uw kind geld geeft. Ook geld geven aan kleinkinderen kunt u beter niet doen, want dat wordt opgeteld bij het inkomen van hun ouders. Geld of een cadeautje geven voor een verjaardag of een rapport mag natuurlijk wel.

Voedselbank

Voor liefdadigheid, zoals de Voedselbank, geldt een uitzondering. Mensen die naar de Voedselbank gaan, worden meestal niet gekort op hun bijstandsuitkering. Dat hoeft ook niet volgens de wet.

Spaargeld

Een kind in de bijstand mag hoogstens 7605 euro (2023) aan spaargeld hebben. Voor gezinnen en alleenstaande ouders is dat maximaal 15.210 euro. Heeft uw zoon of dochter een eigen huis, dan gelden er aparte regels. Als uw kind meer geld heeft dan is toegestaan, wordt de bijstandsuitkering stopgezet. Pas als het spaargeld is gedaald tot de maximale grens, kan hij weer een bijstandsuitkering aanvragen.

Erfenis

De uitkering wordt ook stopgezet als uw kind in de bijstand een erfenis krijgt en daardoor meer dan het toegestane bedrag op de bank heeft. Er zijn geen manieren om dat te voorkomen. Als het kind de erfenis weigert, kan de gemeente een deel van het geld opeisen bij de andere erfgenamen.

Het heeft ook geen zin om uw kind in de bijstand te onterven. Het kind houdt dan het recht op een deel van de erfenis. Als dit meer is dan het toegestane bedrag, kan de gemeente de bijstandsuitkering stopzetten, ook als het kind dit deel niet opeist. Ten slotte is het ook niet slim om de erfenis wel aan te nemen, maar heel snel uit te geven. Uw kind moet er namelijk alles aan doen om het zonder bijstandsuitkering te kunnen stellen. Als het kind al heel snel weer een bijstandsuitkering aanvraagt omdat het geld op is, kan de gemeente de uitkering weigeren.

Meer weten

Meer informatie over de bijstand vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van de gemeente.