Met pensioen in 2023

Als u stopt met werken, verandert er veel, ook op financieel gebied. Wat voor inkomen kunt u verwachten en met welke belastingregels krijgt u te maken?

Als u stopt met werken op de pensioengerechtigde leeftijd, krijgt u pensioen. Uw pensioen is meestal opgebouwd uit 3 onderdelen:

  1. Een basisinkomen volgens de AOW
  2. Pensioen via de werkgever
  3. Aanvullend pensioen

AOW

U krijgt een half jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), met daarin alle informatie over het aanvragen van een AOW-uitkering.

Iedere Nederlander die de pensioenleeftijd bereikt, krijgt een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). Het bedrag dat u ontvangt, hangt onder andere af van uw woonsituatie. Woont u alleen of samen? Hoe oud is uw partner? Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u het nakijken.

Pensioen via werkgever

Het kan zijn dat u naast uw AOW ook nog pensioen krijgt van uw werkgever. De meeste mensen sparen verplicht voor hun pensioen via een pensioenregeling van de werkgever. Het bedrag is voor iedereen verschillend. Misschien spaarde u zelf voor een extra aanvullend pensioen. Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een persoonlijk totaaloverzicht.

Aanvullend pensioen

Veel mensen sparen zelf bij voor het pensioen: in veel gevallen via een lijfrente. Hoe en wanneer u de lijfrente het beste uit kunt laten keren, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Eerder stoppen met werken

Kiest u ervoor om eerder te stoppen met werken, dan heeft u niet meteen recht op AOW. Deze uitkering ontvangt u pas vanaf het moment dat u de wettelijke AOW-pensioenleeftijd bereikt.

Wel kunt u uw pensioen eerder laten ingaan. Houd er rekening mee dat uw pensioenuitkering lager wordt. Stel dat u drie jaar voor uw pensioengerechtigde leeftijd stopt met werken. In die drie jaar bouwt u geen pensioen meer op. Uw uiteindelijke eindbedrag wordt dus lager. Tegelijkertijd moet u drie jaar langer doen met dit pensioenbedrag. Dat betekent een lagere pensioenuitkering per maand.

Toeslagen?

Met pensioen gaan, kan ook gevolgen hebben voor toeslagen en belastingen. Voor huurtoeslag en zorgtoeslag bijvoorbeeld. Wat u allemaal moet regelen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van Rijksoverheid u aan de hand van een aantal vragen een handig overzicht. Met het advies waar u deze zaken kunt regelen: Ik bereik de AOW-leeftijd. Wat moet ik regelen?

Werken na uw pensioen?

Misschien wilt u actief blijven na uw pensioen, bijvoorbeeld door u in te zetten als vrijwilliger. Over de financiële aspecten daarvan leest u meer in het artikel over vrijwilligerswerk. Misschien krijgt u leuk betaald werk aangeboden.

Wijzer in geldzaken

Meer weten over pensionering? Kijk ook op  Wegwijzer in geldzaken, een website van het Ministerie van Financiën. Bekijk ook een overzicht van de AOW bedragen.