Mijn vader of moeder moet naar een verpleeghuis, wat doe ik met de bankzaken?

Als uw vader of moeder naar een verpleeghuis gaat, moet er veel geregeld worden. Misschien kan uw ouder zelf geen moeilijke beslissingen meer nemen en moet u regelzaken overnemen. Dan is het fijn om te weten wat u kunt doen om alles goed te laten verlopen. Dit artikel helpt u op weg.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand naar een verpleeghuis gaat. Misschien heeft uw vader of moeder intensieve zorg nodig vanwege lichamelijke achteruitgang en kan die zorg thuis niet worden gegeven. Of uw ouder kan niet meer zelfstandig wonen vanwege dementie of een andere hersenaandoening. Voor het regelen van de geldzaken maakt het veel uit of uw ouder nog zelf kan beslissen.

Lichamelijke problemen

Gaat uw ouder naar het verpleeghuis vanwege lichamelijke problemen? Dat hoeft niet te betekenen dat hij of zij niet meer zelf zijn of haar bankrekening kan beheren. Vanuit het verpleeghuis is het wel lastiger om zelf geldzaken te regelen en bijvoorbeeld contant geld te halen. Wil uw ouder dat u geld kunt halen van zijn of haar rekening? Dan kan uw ouder een bankpas aanvragen voor u, waarmee u in inkopen kunt doen voor uw vader of moeder. U mag de bankpas van uw vader of moeder hiervoor niet gebruiken, omdat uw naam daar niet opstaat. Uw ouder kan een bankpas voor u regelen met een bancaire volmacht. U wordt dan gevolmachtigde. Dat betekent dat u ook betalingen kunt doen namens uw vader of moeder via internetbankieren of mobiel bankieren. Als uw ouder dat wil, kunt u ook af- en bijschrijvingen inzien. Een bancaire volmacht kunt u gratis regelen bij uw bank.

Dementie

Gaat uw ouder naar het verpleeghuis vanwege dementie? En heeft u de bankzaken nog niet geregeld? Dan kunt u geen bancaire volmacht meer krijgen. Een bancaire volmacht is niet geldig als de volmachtgever wilsonbekwaam is. Iemand is wilsonbekwaam als hij of zij de gevolgen van beslissingen niet kan overzien of geen beslissingen meer kan nemen omdat hij of zij de informatie niet begrijpt.

Iemand met beginnende dementie kan nog wilsbekwaam zijn. Het is een goed moment om zaken voor de toekomst te regelen, zoals een algemene volmacht of een levenstestament. Daarmee kan uw ouder u of iemand anders aanwijzen om de geldzaken over te nemen. Het kan een fijn gevoel geven voor uw ouder en voor u dat de geldzaken in goede handen zijn. Uw ouder moet hiervoor naar de notaris. De notaris bepaalt of uw ouder wilsbekwaam is voor het regelen van een volmacht of levenstestament.

Is er geen algemene volmacht of levenstestament op het moment dat uw ouder wilsonbekwaam wordt? Dan kunt u alleen de bankzaken van uw ouder regelen als u bewindvoering aanvraagt bij de kantonrechter. De kantonrechter controleert of uw vader of moeder wilsonbekwaam is en houdt toezicht op de bewindvoering. U moet aan de kantonrechter laten zien dat u verantwoord met de bankrekening omgaat. Meestal gebeurt deze controle één keer per jaar.

Regelen voor de toekomst

Gaat uw vader of moeder naar een verpleeghuis en kan hij of zij de geldzaken nog zelfstandig regelen? Ook dan is het belangrijk om vast na te denken over de toekomst. Uw ouder kan de komende jaren verder achteruitgaan. Het is belangrijk om daar nu al bij stil te staan, zodat u op tijd de juiste maatregelen kunt nemen.

Uw ouder kan bijvoorbeeld een bancaire volmacht geven. Als uw vader of moeder wilsonbekwaam kan dat niet meer. Als er al een bancaire volmacht is, dan eindigt die als uw ouder wilsonbekwaam wordt.

Wil uw vader of moeder dat u de bankzaken ook kunt regelen als hij of zij in de toekomst dementie krijgt? Dan is een bezoek aan een notaris noodzakelijk. De notaris kan een algemene volmacht of een levenstestament opstellen. Uw ouder bepaalt zelf tot wanneer een volmacht geldig is. Een volmacht eindigt altijd bij overlijden.

Zonder geld in het verpleeghuis

Als uw vader of moeder met dementie in het verpleeghuis woont, kan het voor hem of haar heel vervelend voelen om geen geld of bankpasje meer te hebben. Deze tips helpen.

  • Is uw ouder bang de rekening niet te kunnen betalen als u bijvoorbeeld samen eet of koffie drinkt in het verpleeghuis? Zeg dan dat de rekening al vooraf is betaald.
  • Geef een portemonnee met wat contant geld. Dat kan uw ouder een vertrouwd gevoel geven. Als uw ouder vaak dingen kwijtraakt, is het verstandig om niet teveel geld in de portemonnee te doen.
  • Vindt uw ouder het belangrijk om zelfstandig uitgaven te doen? Ga dan samen winkelen en laat uw ouder uit de eigen portemonnee betalen. U kijkt natuurlijk mee om te zien of alles goed gaat.