Niet vergeten: zorgkosten terugvragen

De zorg die u krijgt van uw huisarts of specialist, wordt meestal rechtstreeks door uw zorgverzekeraar betaald. Maar het komt ook voor dat u uw zorgkosten zelf betaalt. Als deze zorg onder uw zorgverzekering valt, kunt u deze kosten terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Zorg dat u dit niet vergeet, zodat u geen geld misloopt.

Misschien worden alle zorgkosten waarvoor u een vergoeding kunt krijgen al rechtstreeks betaald door uw zorgverzekeraar. Dan hoeft u niets te doen. Maar betaalt u ook wel eens een rekening zelf? Dan is het belangrijk dat u in actie komt.

Welke zorgkosten kan ik terugvragen?

Niet alle zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Welke zorgkosten u kunt terugvragen, hangt af van uw verzekering.

Basisverzekering

Heeft u alleen een basisverzekering, dan krijgt u onder andere de kosten van uw huisarts, specialist, ziekenhuiszorg en medicijnen vergoed. Heeft u zelf kosten betaald die onder uw basisverzekering vallen? Dan kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico krijgt u niet terug. Het verplichte eigen risico is 385 euro per jaar. Als u uw eigen risico vrijwillig heeft verhoogd, dan moet u uw zorgkosten zelf betalen tot dit hogere bedrag.

Voor bepaalde zorg geldt een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen, hoortoestellen, orthopedische schoenen, kunstgebitten en reiskosten voor vervoer naar zorgverleners. Ook het bedrag van de eigen bijdrage krijgt u niet vergoed. 

Aanvullende zorgverzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering, dan heeft u meer dekkingen. U kunt dan bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapiebehandelingen, brillen en alternatieve geneeswijzen vergoed krijgen, afhankelijk van uw polis. Controleer uw polis om te zien welke kosten worden gedekt.

Denk bijvoorbeeld aan het terugvragen van deze kosten

 • Zorgkosten die u heeft betaald in het buitenland, bijvoorbeeld de rekening van een ziekenhuis, huisarts of apotheek in het buitenland.
 • Reiskosten die u heeft gemaakt om naar een medische afspraak te gaan.
 • Hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen of een hoortoestel.
 • Medicijnen die u zelf heeft betaald.
 • Tandartskosten.
 • Kosten van alternatieve geneeswijzen.
 • Kosten van fysiotherapie.
 • Brillen en contactlenzen. Het kan ook zijn dat u de kosten niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar, maar dat er afspraken zijn over korting met opticiens.

Hoe moet ik mijn zorgkosten terugvragen?

Meestal kunt u de kosten online terugvragen, via de website of app van de verzekeraar. Verzekeraars noemen dit ook wel declareren. Het is belangrijk dat u de rekening van uw zorgverlener bij de hand heeft. Als u online declareert, moet u hiervan een foto of scan meesturen of uploaden. Er zijn ook veel zorgverzekeraars waarbij u op papier kunt declareren. Dan stuurt u de originele nota van uw zorgverlener mee. Het is handig om zelf een kopie te bewaren.

U mag een rekening meestal nog drie jaar na de datum die op de rekening staat bij uw verzekeraar indienen. Als u nota’s later dan 12 maanden na afloop van het kalenderjaar indient, krijgt u misschien een lagere vergoeding. Controleer voor de zekerheid de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Wat kan ik doen als mijn declaratie wordt afgewezen?

Ga na of u begrijpt waarom de declaratie is afgewezen. Misschien valt het bedrag onder uw eigen risico of eigen bijdrage. U krijgt dan alleen een vergoeding als er na aftrek van de eigen bijdrage en het eigen risico nog kosten overblijven. Het kan ook zijn dat de kosten niet onder de verzekerde zorg vallen. Of dat u de zorg hebt gekregen van een zorgverlener met wie de zorgverzekeraar geen afspraken heeft. Soms krijgt u de kosten dan niet of maar gedeeltelijk terug. In de polisvoorwaarden kunt u dit controleren.

Bent u het niet eens met de beslissing van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van uw verzekeraar. Lost dat uw klacht niet op? Dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie voor zorgverzekeringen van het Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Tips

 • Moet u een rekening zelf betalen? Zorg dat u de bon of factuur goed bewaart. Misschien kunt u de rekening achteraf vergoed krijgen.
 • Houd de tijd in de gaten. Als u te lang wacht met het indienen van de rekening, bent u misschien te laat.
 • Weet u niet zeker of bepaalde kosten onder de dekking vallen? Controleer het in de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar. Dan hoeft u niet onnodig moeite te doen voor de declaratie.